Post Tagged with: "проект"

ПГ по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – Кнежа ще бъде изцяло обновена

11.11.2020 14:23Коментарите са изключени за ПГ по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – Кнежа ще бъде изцяло обновена

Съвсем скоро Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – Кнежа ще бъде изцяло обновена, съобщава чрез профила си в социалната мрежа фейсбук кметът Илийчо Лачовски. Ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност на сградния фонд; вътрешен ремонт на учебните сгради и учебната работилница (хале); подмяна на дограма – частично в […]

В Кнежа по проект ще изграждат канализационни колектори за отпадъчни води

14:20Коментарите са изключени за В Кнежа по проект ще изграждат канализационни колектори за отпадъчни води

Кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски днес е подписал договор за финансиране на проект „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Благой Иванов“, ул. „Петко Напетов“ и ул. „Хаджи Димитър“. Общият размер на одобрените финансови средства за изпълнение на проекта са до 961 524,67 лева […]

По мащабен проект ще бъдат обновени професионални гимназии в Плевен и Кнежа

8:51Коментарите са изключени за По мащабен проект ще бъдат обновени професионални гимназии в Плевен и Кнежа

Първа копка за старта на строително-монтажни работи по мащабен проект с европейско финансиране, по който ще бъдат обновени професионални гимназии в Плевен, ще се състои на 18 ноември от 11 часа в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“. Дейностите ще се изпълняват по договор „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение […]

Културно-исторически обекти от Плевен включени в документален филм по европроект

06.11.2020 15:09Коментарите са изключени за Културно-исторически обекти от Плевен включени в документален филм по европроект

Документалният филм за проучени 18 обекти, част от културното и историческо наследство с обща история между България и Румъния, вече може да бъде изгледан на сайта на проекта “Дунав-Река с много обща история“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие”. Лентата е резултат от дейностите по проекта, реализиран […]

Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

05.11.2020 9:56Коментарите са изключени за Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

На 11.11.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа на площадката на старото депо в местността „Погледец“, ще бъде направена символична първа копка за стартиране на проект № BG16M1OP002-2.010-0003 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана […]

ДГ „Локомотив“ – Левски приключи проекта си „Заедно за по-добро бъдеще“

29.10.2020 11:04Коментарите са изключени за ДГ „Локомотив“ – Левски приключи проекта си „Заедно за по-добро бъдеще“

Със заключителна пресконференция ДГ „Локомотив“ финализира проект „Заедно за по-добро бъдеще“, финансиран от „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”/ ЦОИДУЕМ/. Общата му стойност е 14 507 лв.с продължителност 12 месеца – от  1.11.2019г. до 31.10.2020г. По проекта, насочен към осигуряване на благоприятни условия в детската градина […]

ДГ „Ралица“ – Плевен работи по проект на образователно министерство

11.10.2020 16:02Коментарите са изключени за ДГ „Ралица“ – Плевен работи по проект на образователно министерство

ДГ „Ралица“ – Плевен работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на Министерството на образованието и науката от септември миналата година. Дейността е насочена към подпомагане личностното развитие на децата. По проекта бяха назаначени непедагогически персонал и обучен учител, които да прилагат скрининг тест за ранно откриване […]