Post Tagged with: "проект"

Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник изпълнява проект за транснационално сътрудничество по ПРСР 2014-2020 г.

02.09.2021 9:42Коментарите са изключени за Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник изпълнява проект за транснационално сътрудничество по ПРСР 2014-2020 г.

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата […]

Областният управител посрещна делегати и членове на неправителствени организации от 17 държави

01.09.2021 17:43Коментарите са изключени за Областният управител посрещна делегати и членове на неправителствени организации от 17 държави

Днес Областна администрация-Плевен беше домакин на проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“. Това е проект на мрежа от градове, чиято основна цел е да търси разбиране, интеграция и създаване на нови перспективи чрез диалог и размисъл върху европейските граждани, помагайки за по-доброто разбиране на Европейския съюз […]

Проект на МУ – Плевен за рак на маточната шийка с финансиране от Фонд „Научни изследвания“

31.08.2021 13:52Коментарите са изключени за Проект на МУ – Плевен за рак на маточната шийка с финансиране от Фонд „Научни изследвания“

Екип от учени на Медицински университет – Плевен и университетски болници в Плевен и София разработи проект за изследване на причините за възникване на карцинома на маточната шийка (КМШ) при различни групи пациентки, както и тяхната преживяемост след оперативно лечение. Проучването е мултидисциплинарно, като в него ще се включват различни […]

Предсрочно може да бъде завършен ремонтът на надлеза за „Сторгозия”

01.07.2021 12:40Коментарите са изключени за Предсрочно може да бъде завършен ремонтът на надлеза за „Сторгозия”

Предсрочно може да бъде завършен ремонтът на надлеза за кв. „Сторгозия”, както и на ул. „Северна” на Индустриаланата зона на Плевен. Това обяви на пресконференция по повод старта на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ зам.-кметът на Община Плевен Стефан Милев. Той добави, че има […]

Община Плевен обновява пътен надлез за жк „Сторгозия“ и улична мрежа в индустриалната си зона

28.06.2021 8:58Коментарите са изключени за Община Плевен обновява пътен надлез за жк „Сторгозия“ и улична мрежа в индустриалната си зона

Община Плевен е бенефициент по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) от 10.07.2020г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – […]

Плевен стартира проект за утвърждаване на обществения електротранспорт за близо 18 млн. лева

18.06.2021 15:01Коментарите са изключени за Плевен стартира проект за утвърждаване на обществения електротранспорт за близо 18 млн. лева

Проектът „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен” ще реализира Община Плевен. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – […]

В ПГМЕТ подновява своята дейност Клуб по роботика с партньори от JCI и PARА

11.06.2021 11:38Коментарите са изключени за В ПГМЕТ подновява своята дейност Клуб по роботика с партньори от JCI и PARА

През учебната 2018/2019 година в ПГМЕТ стартира своята дейност Клуб по роботика под патронажа на ТУ – Габрово под ръководството на доц. инж. Тодоров /ръководител катедра „АИУТ“/. Въпреки условията по време на пандемична обстановка ние решихме да възобновим дейността на клуба. Наши партньори и спомоществователи в начинанието станаха младежите от […]