Post Tagged with: "проект"

СУ „Стоян Заимов“ реализира проект „Всички заедно, за НЕзависимости“

18.12.2019 13:10Коментарите са изключени за СУ „Стоян Заимов“ реализира проект „Всички заедно, за НЕзависимости“

Проектът на СУ „Стоян Заимов“, град Плевен – „Всички заедно, за НЕзависимости“ бе изпълнен с интересни събития. Той се реализира във връзка с общинска процедура „Последвай живота“. Чрез участието в организираните дейности се цели преоткриване на различни форми за занимания – алтернативи на зависимостите. Организирани бяха конкурси – за фотографии […]

“Не на зависимостите!“, казаха в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен

12.12.2019 15:35Коментарите са изключени за “Не на зависимостите!“, казаха в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен

В ОУ “Д-р Петър Берон“ – Плевен се проведоха дейностите по проект “Не на зависимостите!“, който стартира на 1 ноември. Той е одобрен и се финансира от Общински съвет по наркотични вещества Плевен и ПИЦ Плевен след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи под мотото „Последвай живота“. ОУ „ […]

Информационен ден на „Ваптех“ ЕООД

05.12.2019 15:17Коментарите са изключени за Информационен ден на „Ваптех“ ЕООД

Фирма „Ваптех” ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната ефективност във „Ваптех“ ЕООД”,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 3 541 907.00 лв. като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и […]

ДГ„Локомотив“ гр. Левски спечели проект „Заедно за по-добро бъдеще”

28.11.2019 12:46Коментарите са изключени за ДГ„Локомотив“ гр. Левски спечели проект „Заедно за по-добро бъдеще”

ДГ„Локомотив“ гр. Левски спечели проект „Заедно за по-добро бъдеще” финансиран от „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”/ ЦОИДУЕМ/ по КП 33.18-2019, Приоритет 2, Договор № BG33.18-2-015/29.10.2019г. на обща стойност 14 507 лв.с продължителност 10 месеца . На 27 ноември в ДГ„Локомотив“се проведе встъпителна конференция, на […]

Съветниците дадоха съгласие за кандидатстване с проект за осигуряване на устойчива градска среда на Плевен

11:13Коментарите са изключени за Съветниците дадоха съгласие за кандидатстване с проект за осигуряване на устойчива градска среда на Плевен

Общински съвет – Плевен даде съгласие Общината да кандидатства за външно финансиране с проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2″ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020″, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в […]

С нови книги се обогати библиотеката на НЧ „Зора – 1990” – село Победа

27.11.2019 10:16Коментарите са изключени за С нови книги се обогати библиотеката на НЧ „Зора – 1990” – село Победа

В библиотеката на Народно читалище „Зора-1990г.“ – село Победа вече пристигна новата литература, осигурена от спечелен проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2019 г. към Министерство на културата. Одобреното проектно предложение за финансово подпомагане на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни […]

Форум по проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион“ ще се проведе в Плевен

26.11.2019 15:11Коментарите са изключени за Форум по проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион“ ще се проведе в Плевен

На 29 и 30 ноември 2019 г., в хотел „Вила Кайлъка“  в Плевен ще се проведе съвместен форум по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион“ e-MS code: ROBG-175, изпълняван от Община Белене, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България. На форума са поканени да присъстват представители на бизнеса от българска […]