Post Tagged with: "проект"

Комисии в Общински съвет – Плевен ще обсъждат включване на Международния фестивал на китарата в Културния календар на Общината за 2022 г.

08.11.2021 16:18Коментарите са изключени за Комисии в Общински съвет – Плевен ще обсъждат включване на Международния фестивал на китарата в Културния календар на Общината за 2022 г.

Осмото издание на Международния фестивал на китарата – Плевен 2022 да бъде включен в Раздел II „Културни събития с национално и международно значение“ на Културния календар на Община Плевен за 2022 г., искат от Сдружение „Изкуството до мен“ и читалище „ЛИК-1959″ – Плевен, организатори на проявата. Мотивираното писмо – предложение […]

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ подписа допълнително споразумение № РД 50-26/26.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР

9:45Коментарите са изключени за СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ подписа допълнително споразумение № РД 50-26/26.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР

На 26 октомври 2021 година председателят на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ г-н Петър Петров подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-26/05.04.2018 г. Чрез него се предоставят средства в размер над 900 000 лева, […]

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

13.10.2021 7:28Коментарите са изключени за МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

П О К А Н А Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група […]

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

11.10.2021 8:06Коментарите са изключени за МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

П О К А Н А Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група […]

Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“

10.09.2021 18:16Коментарите са изключени за Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“

През изминалата седмица Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“ в рамките на програма „Европа за граждани“, Направление 2 – Мрежи от градове. Като бенефициент по проекта Община Кнежа посрещна по традиционен начин участници от 16 […]

Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник

14:37Коментарите са изключени за Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник

Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник. Това е поредният успешен проект за обновяване облика на града и Общината. Община Долни Дъбник кандидатства през януари месец тази година за финансиране ремонта на спортните площадки в двора на СУ […]

ДГ „Гергана“ приключи дейностите по проект „Утре започва от днес“

02.09.2021 16:26Коментарите са изключени за ДГ „Гергана“ приключи дейностите по проект „Утре започва от днес“

Екипът на ДГ „Гергана“ приключи дейностите по Проект „Утре започва от днес“, съфинансиран от Програма Еразъм+, който включваше и 8-дневна трансгранична мобилност в град Римини, Италия. Какво постигнахме с изпълнението на проекта? – повишихме компетентностите на участниците в сферата на предучилищното образование; – повишихме нивото на приобщаване и преподаване в […]