Post Tagged with: "проект"

Общински съветник стартира нов проект, посветен на спорта в Плевен

23.06.2020 16:54Коментарите са изключени за Общински съветник стартира нов проект, посветен на спорта в Плевен

Председателят на Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ в Общински съвет – Плевен Йордан Грижов стартира нов проект, който цели популяризирането на спорта в града. „СпортСмен“ има идеята да мотивира най-обикновения човек да започне да спортува. Вглъбени в монотонното ежедневие, ние забравяме да се грижим за себе си […]

Започва ремонт и модернизация на спортна площадка на Спортния комплекс в град Левски

09.06.2020 16:29Коментарите са изключени за Започва ремонт и модернизация на спортна площадка на Спортния комплекс в град Левски

Днес кметът на община Левски Любка Александрова подписа последния анекс, с който фонд „Земеделие” одобрява процедурите за избор на изпълнител на СМР по проект на Общината за ремонт на спортна площадка на Спортен комплекс. Община Левски вече има готовност да започне изграждане на спортната площадка за различни видове спорт на […]

Детска градина „Зора”- Червен бряг приключва изпълнението на първия си международен проект

30.05.2020 11:10Коментарите са изключени за Детска градина „Зора”- Червен бряг приключва изпълнението на първия си международен проект

В периода 01.06.2019 до 31.05.2020 Детска градина Зора – Червен бряг реализира дейности по проект „Възможност за развитие” № 2019-1-BG01- KA101-061641.По Програма „Еразъм +“, КД 1- „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ за повишаване квалификацията на учителите. Основните дейности по проекта бяха насочени към подобряване на предварителната езикова подготовка […]

Община Плевен приключи мащабен проект за над 9 млн. лева

26.05.2020 15:17Коментарите са изключени за Община Плевен приключи мащабен проект за над 9 млн. лева

Община Плевен официално приключи днес един от мащабните си проекти, довели до обновяването на две училища, шест детски градини и една детска ясла. Проектът BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“ се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 […]

Приключва проектът на Община Плевен, по който ремонтираха детски градини, ясла и училища

22.05.2020 14:51Коментарите са изключени за Приключва проектът на Община Плевен, по който ремонтираха детски градини, ясла и училища

Община Плевен в качеството си на бенефициент по проект BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще […]

Община Плевен е в помощ на възрастни и хора с увреждания и по време на извънредната епидемична обстановка

19.05.2020 16:00Коментарите са изключени за Община Плевен е в помощ на възрастни и хора с увреждания и по време на извънредната епидемична обстановка

Във връзка с мерките за ограничаване разпространението на вируса COVID-19 Община Плевен чрез реализирането на проект BG05M9OP001-2.101-0060-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Компонент 3 има създадена организация за: – Закупуване и доставка на храна и хранителни продукти; – Закупуване и доставка на продукти от първа необходимост; […]

Община Долни Дъбник стартира проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

14.05.2020 9:19Коментарите са изключени за Община Долни Дъбник стартира проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

На 12 март 2020 година Иван Ветов, кмет на община Долни Дъбник, подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” № BG16M1OP002-2.010-0003-C01. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда […]