Post Tagged with: "ремонт"

Стартира обновяване и модернизиране на зала „Катя Попова“ в Плевен

13.05.2022 9:48Коментарите са изключени за Стартира обновяване и модернизиране на зала „Катя Попова“ в Плевен

Община Плевен е бенефициент по проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско […]

Васил Василев: Отпуснати са 4 милиона и 700 хил. лева за ремонта на ДКТ „Иван Радоев“

09.05.2022 11:39Коментарите са изключени за Васил Василев: Отпуснати са 4 милиона и 700 хил. лева за ремонта на ДКТ „Иван Радоев“

Към днешна дата Плевенският театър е в одобрения списък за финансиране на ремонти. Предполагам, че в най-скоро време предстои и заповед от страна на министъра на културата и до края на тази година театърът ще влезе в процедура на ремонт. Отпуснати са 4 милиона и 700 хил. лева. Надявам се […]

Стартира ремонтът на близо 8-километровата отсечка от пътя Девенци – Телиш.

06.04.2022 8:23Коментарите са изключени за Стартира ремонтът на близо 8-километровата отсечка от пътя Девенци – Телиш.

На 5 април бе поставено началото на ремонта на близо 8-километровата отсечка от пътя Девенци – Телиш. Това е част от дейностите на проекта „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN – Т мрежата при условия на по-добра безопасност на движението”. Той е на обща стойност 6 518 […]

Община Плевен кандидатства за финансиране на проект за отоплителна система в спортна  зала „Спартак”

04.04.2022 16:30Коментарите са изключени за Община Плевен кандидатства за финансиране на проект за отоплителна система в спортна  зала „Спартак”

           Община Плевен кандидатства в Министерството на младежта и спорта с проекта „Ремонт на ОВК инсталации на Зала „Спартак“ – гр. Плевен“ по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Съгласно утвърденото техническо решение за обекта […]

От днес отварят основно ремонтираната плевенска Автогара!

01.04.2022 7:17Коментарите са изключени за От днес отварят основно ремонтираната плевенска Автогара!

Приключи изпълнението на  проекта за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен. За обекта вече има издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Пл-15/18.03.2022 г., издадено от РДНСК – Плевен, с което се въвежда в експлоатация. На това основание със своя заповед Кметът […]

Основно ремонтираната плевенска Автогара ще заработи от 1 април – снимки

28.03.2022 17:02Коментарите са изключени за Основно ремонтираната плевенска Автогара ще заработи от 1 април – снимки

           Приключи изпълнението на  проекта за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен. За обекта вече има издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Пл-15/18.03.2022 г., издадено от РДНСК – Плевен, с което се въвежда в експлоатация. На това основание със […]

Зала „Катя Попова” ще бъде изцяло обновена и достъпна за хора с увреждания

24.03.2022 16:46Коментарите са изключени за Зала „Катя Попова” ще бъде изцяло обновена и достъпна за хора с увреждания

  Кметът Георг Спартански провери на място хода на основния ремонт  в зала „Катя Попова”, който стартира преди дни. Проектът за рехабилитация на залата, озаглавен „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, предвижда постигането на следните резултати: – привеждане на зрителната зала […]