Post Tagged with: "личен асистент"

130 лични асистенти нае по проект Община Плевен

26.05.2015 11:420 коментара

Във връзка с изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа“ Община Плевен обявява, че от 25 май стартира предоставянето на социална услуга „Личен асистент”. След подбор и предварително участие във въвеждащо обучение по проекта са наети 130 лични асистенти на срочен трудов договор. Личните асистенти ще предоставят социални услуги в […]

Над 360 са кандидатите за личен асистент в Плевен по проект „Нови възможности за грижа“

28.04.2015 11:270 коментара

368 човека от община Плевен са кандидатствали за личен асистент по проект „Нови възможности за грижа”, става ясно от списъка с оценките на кандидатите, публикуван на сайта на Общината. Комисията за оценка и подбор на лични асистенти не одобрява за личен асистент кандидат, който е получил крайна оценка по-ниска от […]

41 жители на община Долни Дъбник с лични асистенти по проект

14.02.2015 15:230 коментара

В изпълнение на постановление на Министерски съвет между Агенция за социално подпомагане и Община Долни Дъбник е сключено Споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ със срок до 31.03.2015 г., информират от пресцентъра на местната администрация. С осигуреното чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика финансиране в […]

Община Червен бряг сключи нови договори с 80 лични асистенти

09.02.2015 8:220 коментара

В края на месец януари 2015 г. Община Червен бряг сключи нови договори с 80 лични асистенти. Те ще предоставят почасови услуги в домашна среда на 81 потребители, в т.ч. деца с трайни увреждания и хора с невъзможност за самообслужване. Договорите с потребителите и личните асистенти са сключени в изпълнение […]

Още осем човека в Червен бряг вече имат лични асистенти

10.01.2014 18:000 коментара

Община Червен бряг продължава изпълнението на проект „Подкрепа на достоен живот”, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, информират от пресцентъра на Общината. Проектът се изпълнява вече трета поредна година. 61 тежко болни хора от общината ползват социалната услуга „Личен асистент” без заплащане на […]

От понеделник до петък Общината приема документи за лични асистенти и потребители на услугата!

08.11.2013 13:300 коментара

Община Плевен е бенефициент по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” съгласно Междуинституционално рамково споразумение между водеща организация и партньор № BG 09-1510/04.11.2010 г. В тази връзка ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА, ЧЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ ДОКУМЕНТИ НА НОВИ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” и КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ За […]