2 202 първолаци влизат днес в класните стаи на училищата в Плевенско

15.09.2017 7:14

Броят на записаните ученици в първи клас в Плевенска област за учебната 2017/2018 година е 2202 в 125 паралелки, подадени с данни за училищния план-прием, утвърден със заповед на директорите на училищата за предстоящата учебна година. Това съобщават от РУО – Плевен. И през тази година има слети паралелки в някои от населените места, предвид по-малък брой ученици, записани за първи клас.

Към настоящия момент по мотивирани предложения на директорите на училищата, за Плевен е разрешен прием на ученици в първи клас над нормативните изисквания в 3 училища. Причините за надвишаване на норматива са свързани с прием на близнаци и тризнаци.

По данни от училищата за учебната 2016/2017 година в първи клас са записани 2285 ученика в 122 паралелки – самостоятелни и слети. За учениците в първи клас също се наблюдава тенденция за намаляване броя на учениците за новата учебна година, но разликата спрямо предходната учебна година не е съществена. Приемът за учебната 2017/2018 година е нормативно регулиран, осъществен е контрол за спазване на нормативната уредба, създадени са условия за обхват на всички ученици на територията на Плевенска област, подлежащи за прием в първи клас.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: