Плевен си иска от държавата ШЗО-то и Скобелев парк

26.02.2013 18:42

27 са точките в дневния ред на сесията на Общинския съвет, която би трябвало да започне на 27 февруари от 9 часа в сграда „Гена Димитрова”. Употребяваме формата на глагола в условно наклонение, не защото се съмняваме в мястото и датата на заседанието, а защото сме сигурни, че и този път местните парламентаристи, по утвърдена вече традиция, ще започнат работата си поне 20 минути след обявения начален час. Дано да бъдем опровергани. Плевен за Плевен ще бъде навреме в залата, за да заснеме, колко от избранниците ни ще бъдат в 9 часа на работното си място.

община
Иначе, прави впечатление, че една от най-важните точки, а именно тази за отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за миналата година, която трябваше да бъде гледана още на предишното заседание на местния парламент, когато си приемаше новия бюджет, е оставена като последна в дневния ред. Факт, който Плевен за Плевен подозира, че едва ли е случаен. Вероятно вносителят разчита на умората на съветниците в края на работния ден и бързото „претупване” на темата.
На сесията местният парламент ще дебатира предложените от администрацията промени в две наредби, както и приемането на нова Наредба за разделно събиране на отпадъци в Община Плевен.

ПП ГЕРБ
Безспорно, обаче, най-интересни са три идентични, като смисъл, предложения на кмета Стойков – за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на недвижими имоти – държавна собственост, с оглед тяхното управление от местната изпълнителна власт. Става дума за Скобелевия парк, ШЗО-Плевен и бившата учебна база на Гражданска защита близо до село Бохот. Плевен за Плевен уточнява за своите читатели, че подобна процедура става факт, едва след мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие, чрез областния управител, до Министерски съвет, и негово евентуално решение. В настоящата политическа ситуация, местната администрация едва ли е улучила най-подходящия момент за съдбоносно важни за бъдещото развитие на Плевен решения. Но пък от друга страна, именно служебният кабинет може да се окаже златния ни шанс да си върнем ШЗО-то.
А защо не и Кайлъка?…Но това е друга тема. Бихме казала дори – тема достойна за евентуален местен референдум. Все пак плевенчани са тези, които трябва да си кажат думата, кой да стопанисва уникалния ни парк – държавата или ние, в лицето на Общината и Общинския съвет?

#тагове:

НАЙ-НОВИ: