Post Tagged with: "РИОСВ-Плевен"

В област Плевен се подготвят за обявяване три нови защитени зони

15.12.2020 12:47Коментарите са изключени за В област Плевен се подготвят за обявяване три нови защитени зони

Регионална инспекция по околната среда и водите в Плевен обяви обществени обсъждания на три нови защитени зони – „Река Вит“, „Обнова – Караман дол“ и „Никополско плато“, които целят по-добро опазване на природни местообитания, дива природа и фауна. Първата зона е „Река Вит“. Тя е в землищата на гр. Гулянци, […]

Защитени зони предстои да бъдат обявени на територията на РИОСВ – Плевен

04.12.2020 12:59Коментарите са изключени за Защитени зони предстои да бъдат обявени на територията на РИОСВ – Плевен

Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са изготвени в Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Ето за кои защитени местности става […]

Извънредни проверки за защитени видове птици и животни извършиха плевенските екоинспектори

15.10.2020 15:18Коментарите са изключени за Извънредни проверки за защитени видове птици и животни извършиха плевенските екоинспектори

Извънредни проверки на защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) са извършили през септември инспекторите от РИОСВ – Плевен. Те са били за намерени в безпомощно състояние млад Осояд от землището на с. Баховица, общ. Ловеч, Бял щъркел в Плевен, Сокол орко от землището на гр. Тръстеник и от Плевен. Птиците са изпратени […]

Плевенските екоинспектори изпратиха в спасителен център намерени в безпомощно състояние птици

09.09.2020 13:05Коментарите са изключени за Плевенските екоинспектори изпратиха в спасителен център намерени в безпомощно състояние птици

10 проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) са извършили през август инспекторите от РИОСВ – Плевен. Открити са бели щъркели в Ловеч, с. Йоглав, с. Горан, с. Бацова махала, с. Крета, една черношипа ветрушка в село Горни Дъбник, сирийски пъстър кълвач в гр. Тръстеник, […]

110 проверки са извършили за месец плевенските екоинспектори

25.08.2020 13:23Коментарите са изключени за 110 проверки са извършили за месец плевенските екоинспектори

110 проверки на 110 обекта, в т.ч. 65 планови и 45 извънредни проверки, са извършили през юли екоинспекторите в РИОСВ – Плевен. В рамките на осъществения контрол са дадени 22 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 15 при планови проверки и 7 при извънредни. От извършените […]

Плевенските екоинспектори изпратиха в спасителен център птици от защитени видове

24.08.2020 15:48Коментарите са изключени за Плевенските екоинспектори изпратиха в спасителен център птици от защитени видове

Извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове са извършили през юли от Регионална инспекция по околна среда и водите – Плевен. Екоинспекторите са реагирали на сигнали за черен щъркел в с. Брестница, пет бели щъркела в с. Бацова махала, Плевен, Долни Дъбник, с. Долни Вит, два млади екземпляра от […]

100 тона загробени пестициди открити при проверки, една трета от тях са на територията на РИОСВ-Плевен

18.08.2020 13:29Коментарите са изключени за 100 тона загробени пестициди открити при проверки, една трета от тях са на територията на РИОСВ-Плевен

100 тона пестициди, голяма част от тях загробени, са открити при проверки за неправилно съхранявани препарати за растителна защита (ПРЗ) на територията на цялата страна, разпоредени от Върховна административна прокуратура (ВАП) на министъра на околната среда и водите. Проблемът с негодните за употреба ПРЗ е възникнал с ликвидирането на бившите […]