Ученици от Езиковата гимназия участваха в международна дискусия за емоционалната интелигентност

13.12.2021 7:19

От 6 до 11 декември 2021 г. екип от ПГПЧЕ – Плевен в състав: Ангел Иванов, Боян Фердинандов, Владимир Николов, Моника Фердинандова, Николай Благьов, Яна Георгиева – ученици от XIд клас и техните учители: Румяна Стаменова – старши учител по немски език, Грета Димова – старши учител по английски език, Людмила Бояджиева – учител по биология и здравно образование на английски език, взеха участие в транснационална мобилност в гр. Варшава, Полша по проект „Комуникация“- програма Еразъм+. В срещата участваха 36 ученици и 14 учители от България, Германия, Полша, Хърватия, Португалия, съобщиха от плевенската гимназия.

Дейностите бяха осъществени под мотото „Емоционална интелигентност и емпатия към хората в неравностойно положение. Езикът на жестовете. Браиловата азбука“.

Като продукти по проекта всеки партньорски екип представи презентации и видеа на тема „Жестомимичен език“. Самите участници се представиха чрез жестомимичен език и откриха сходства и разлики в изразяването  на конкретни фрази от ежедневието.  Учениците участваха в уъркшоп на тема:,, Езикът на жестовете”, ,,Начини на общуване с хора с увреждания”, ,,Хората в неравностойно положение и отношението на обществото към тях”. Те имаха възможността да участват в оживени дискусии за това имат ли специални потребности хората в неравностойно положение, как се чувстваме при среща и общуване с такива хора. Учениците от екипа ни показаха както прекрасно владеене на немски език и на английски език, така и критично мислене и активна гражданска позиция по темата за хората в неравностойно положение.

Особено предизвикателство за учениците беше и посещението на изложбата: „Invisible Exhibition“, подчинена на темата ,,Комуникация с хора със зрителни увреждания”. Тази изложба е уникално интерактивно пътешествие в света на мрака, където всеки един беше поставен в ежедневни ситуации за справяне без помощта на зрението – само чрез чувството на слуха, докосването, обонянието. Гидове бяха незрящи хора или такива с увредено зрение. Целта на това събитие е да се съпреживее светът на този вид хора и да се възпита емпатия към тях в обществото.

При посещение на училище за незрящи деца ,,Ласки”, участниците в мобилността се запознаха с условията и начините за обучение на деца със зрителни увреждания. Беше организиран съвместен час по физическо възпитание и спорт, а в проведения  уъркшоп учениците бяха поставени в ситуации на изпълнение на дейности за незрящи хора за придобиване на емпатия. Запознаха се с браиловата азбука и я приложиха при писане на думи чрез печатна браилова машина.

Поредната международна среща по проекта изпълни целта си. Всички участници разбраха, че заедно със самоконтрола, самосъзнанието, мотивацията и социалните умения емпатията е част от емоционалната интелигентност на човека, стои в основата на градивното социално общуване и е продукт на самоосъзнаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: