Интермес

Устойчивото развитие и климат са тема в Европейската година на развитие 2015

06.11.2015 10:12

24.06.europe_logo1

Макар за последните 15 години светът да постигна напредък по отношение на намаляването на бедността, остават сериозни предизвикателства и едно от тях е изменението на климата.
Изменението на климата е особено голяма заплаха за развиващите се страни, защото техните икономики са силно зависими от климата и природните ресурси. Но климатичните проблеми на по-бедните страни по света, съвсем не касаят само тях, а цялото човечество. Доказателство за това са световните усилия, преговори и планове, които ще бъдат в дневния ред на конференцията за климатичните промени СОР21 2015 в Париж.
По време на конференцията ЕС ще има доста амбициозна програма

10.12.november1

Позицията на страните-членки на ЕС ще бъде обединена под една обща теза, като еврокомисарят с ресор климатични промени Мигел Канете ще оглави делегацията на ЕС по време на преговорите. Европейският съюз ще бъде една от най-активните страни в Париж. Въпреки опозицията на Полша, чиято енергия зависи значително от използването на въглища (източник на голямо количество въглеродни емисии), общата позиция на екоминистрите от ЕС беше оформена през септември 2015. Мигел Канете заяви, че Европа ще се съгласи само на амбициозно споразумение на разговорите под егидата на ООН в Париж. Според позицията на ЕС емисиите на парникови газове трябва да достигнат връх до 2020 г., а след това да бъдат намалени с поне 50% до 2050 г. в сравнение с 1990 г., както и да бъдат близо до нулата до 2100г. Европейските очаквания към срещата в Париж включват да се създаде обвързващо споразумение за всички участници с планове за действие в дългосрочен план и да се установи система за финансово подпомагане за по-бедните държави в преминаването им в икономики с по-малко емисии от парникови газове.
Как всъщност Европа помага за решаване на климатичните проблеми в развиващите се страни? Ето един пример от Аржентина.
С европейска помощ, един бедняшки квартал на Буенос Айрес се превръща в зелен оазис с нови дръвчета и стабилна еко система. 52-годишният Хавиер работи в генералната дирекция по чистотата в Буенос Айрес, която е част от министерството на околната среда. Той е свидетел на някои малки, но значими подобрения на околната среда покрай реката, в южната част на Буенос Айрес. Мнозина смятат, че 60-километровата река и нейният басейн са сред най-замърсените области в Аржентина. Движейки се нагоре по реката, на човек му се струва, че наблюдава процесия от грохнали фабрики. Някои от тях са затворени, но много други все още работят в тази силно индустриализирана зона, която е голям източник на химически отпадъци.Фабриките се редуват с малки порутени къщички, повечето от които имат само тънък метален лист за покрив. Къщурките като че ли плуват сред боклука. „Те са построени върху боклука“, обяснява Хавиер. Липсата на подходяща санитарна инфраструктура позволява изхвърлянето на непречистени отпадни води направо в реката, поради което на места зловонието е непоносимо. Поради замърсяването на подпочвените води, въздуха и почвата, както и заради несигурните условия на живот, здравето на местните обитатели е сериозно застрашено. Положението обаче постепенно се подобрява, като обитателите се преместват в по-добри жилища, къщичките и сметищата се разчистват и се правят паркове.

10.12.november2

„Разрушаването на колиби или създаването на паркове или алеи за велосипедисти става по-бързо. За водата ще е нужно повече време“, обяснява Хавиер, като разказва в подробности дългата история на екологичните и социални проблеми в басейна на реката.
Предоставянето на жителите на платформа за изразяване на техните опасения е важна стъпка в процеса. Финансиран от ЕС проект за обществен мониторинг на усилията за хигиенизиране в района е дал възможност за създаване на откритата и безплатна онлайн платформа „Qué pasa, Riachuelo?“ („Какво става, Риачуело?“), чрез която хората могат да сигнализират при подозрения за замърсяване от страна на предприятия. Чрез посочването на нарушителите и незаконните селища и сметища, в платформата се натрупва информация по темата, чието намиране не е лесна работа. След подадените сигнали от граждани 347 от 1073 промишлени обекта, официално обявени за замърсители, са взели мерки производствените им процеси да станат по-екологосъобразни. „Понякога замърсяването не е видимо, скрито е. Ние го правим видимо“, обяснява Андрес Наполи, директор на една от НПО, които изпълняват проекта.
„Погледнете там“, казва Андрес, сочейки към семейство костенурки на брега. Повечето хора не биха сметнали това за изключително събитие, но тяхното присъствие е знак, че природната среда в Риачуело бавно се подобрява.
Тъй като е трудно да се стигне до сметищата по пътищата, купищата боклук се извозват от кораби, движещи се с бензин. Според Хавиер двигателите на корабите скоро ще бъдат заменени с нови, електрически. Въпреки че положителният ефект от това подобрение за околната среда ще бъде минимален, за Хавиер е важно да се отправи ясно послание. „Искаме да почистваме, без да замърсяваме“, твърди той. „Това е малък жест“. Но множество малки стъпки водят до големи промени.

24.06.europe_logo2

#тагове:

НАЙ-НОВИ: