ГЕРБ внесе жалба в ОИК – Плевен за лепене на плакати извън определените за това места

27.09.2015 8:27

27.09.oik

В ОИК – Плевен е постъпила жалба от политическа партия ГЕРБ, подписана от Мартин Митев – пълномощник, срещу политическа партия „Социалистическа партия Български път”, съобщиха от избирателната комисия. Жалбоподателят, счита, че политическа партия „Социалистическа партия Български път” е извършила нарушение, а именно че са разлепени предизборни плакати на регистрирания за кандидат за кмет на Община Плевен Красимир Атанасов на места извън определените в ИК и заповед на кмета на Община Плевен.
В жалбата е посочено, че агитационните материали са разлепени по ел. стълбове на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, които са част от инфраструктурата на Плевен, по фасади на сгради, табла на БТК и ЧЕЗ. Жалбоподателят счита, че това съставлява грубо погазване на императивни разпоредби на ИК. Направено е искане да бъде извършена проверка по установяване на посочените в жалбата нарушения. Към жалбата е приложен снимков материал с посочени адреси на извършеното нарушение.
ОИК – Плевен е изпратила преписката на кмета на Община Плевен за произнасяне по компетентност съгласно мотивите на решението.
Снимка: архив „Плевен за Плевен“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: