Post Tagged with: "трасе"

Къде ще мине Южен поток през землищата на плевенските села? Проектът е готов!

12.10.2013 13:180 коментара

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 и във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в землищата на Бохот, Ралево, Горталово и Беглеж, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън […]