Post Tagged with: "Толерантни заедно"

Плевен бе домакин на конференция по проект „Толерантни заедно“

06.02.2019 17:25Коментарите са изключени за Плевен бе домакин на конференция по проект „Толерантни заедно“

На 5 февруари в хотел „Ростов“ в Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конференцията е част от кампаниите, свързани с интеграцията, преодоляването на негативните […]

На форум в Плевен обсъдиха националните и местни политики за интеграция

19.10.2018 11:25Коментарите са изключени за На форум в Плевен обсъдиха националните и местни политики за интеграция

В арт залата на хотел „Ростов“ в Плевен се проведе форум по проект „Толерантни заедно“, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Форумът е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени […]

Четири зелени училища се проведоха по проект „Толерантни заедно“

30.08.2018 16:08Коментарите са изключени за Четири зелени училища се проведоха по проект „Толерантни заедно“

В периода от 16 юли до 10 август 2018г. се проведоха 4 зелени училище в Парк хотел Панорама гр. Трявна, по проект „Толерантни заедно“ – Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В […]

„Толерантни заедно“ и първото ухание на пролет

30.03.2018 16:48Коментарите са изключени за „Толерантни заедно“ и първото ухание на пролет

На 29.03.2018г. и 30.03.2018г. в гр. Плевен се проведоха първите информационни срещи по дейност 8 от проект „Толерантни заедно“, договор № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На широката общественост беше представена информация […]

Интеркултурно образование – толерантни заедно

23.02.2018 13:56Коментарите са изключени за Интеркултурно образование – толерантни заедно

Интеркултурното образование е една реалност и перспектива на образователните системи по света. То е заложено в редица документи на международни организации. Терминът „интеркултурно“ се състои от две части: „интер-“, което предполага реални взаимоотношения (интеракции) и „култура“, което от своя страна се свързва с особености на ценностите, начина на живот, представи […]

Заедно да посрещнем Новата година!

19.01.2018 11:15Коментарите са изключени за Заедно да посрещнем Новата година!

С фото- и художествена изложба учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим по проект „Толерантни заедно“ поставиха началото на Новата година. С подкрепата на своите ръководители на клубове по проекта, учениците пресъздадоха атрактивно ромския празник Банго Васил. Васильовден или Банго Васил (буквално „Куцият Васил“) се празнува […]

„Толерантни заедно“ – един проект, много деца и мисията да приемаме различията

27.12.2017 10:27Коментарите са изключени за „Толерантни заедно“ – един проект, много деца и мисията да приемаме различията

В рамките на проект „Толерантни заедно“, договор № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 20.12.2017г. учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим представиха тържествена програма по случай големите […]