Post Tagged with: "Толерантни заедно"

Приключи проект „Толерантни заедно“

03.06.2019 12:38Коментарите са изключени за Приключи проект „Толерантни заедно“

Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Пордим беше домакин на третата пресконференция по проект „Толерантни заедно“, одобрен за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. „Толерантни заедно“ беше реализиран в рамките на 23 месеца и беше изпълняван от Община […]

Образователна интеграция чрез нестандартни методи на обучение

15.05.2019 11:55Коментарите са изключени за Образователна интеграция чрез нестандартни методи на обучение

Чрез нестандартни методи за обучения на различни целеви групи ще се провокира творческо мислене, самостоятелност и формиране на задължителни знания и умения, които ще помогнат на бъдещото поколение да положи основата за един по-добър и равен старт в живота- например кръжоци по интереси, извънкласни дейности, в които да се прилага […]

Ромите и образованието, като начин за изразяване на индивидуалността

10.04.2019 19:01Коментарите са изключени за Ромите и образованието, като начин за изразяване на индивидуалността

Проблемът с отпадането на ромските деца от образователната система се задълбочава с всяка изминала година. Поради липсата на образование между ромите и останалите етноси се отваря огромна пропаст. Чрез образованието ромите могат да се интегрират в обществото, защото то ще постави основата на която да се изградят като пълноценни граждани […]

Ромите и отразяването на социалния им статус в обществото

18.03.2019 8:10Коментарите са изключени за Ромите и отразяването на социалния им статус в обществото

Съществена е ролята на медиите за формиране на обществените нагласи. Те също имат вина, показвайки лоши примери, докато добрите оставят сякаш в “периферията” и едва ли не се считат за нещо “извънредно”, защото ако има престъпление свързано с човек от ромската общност, медиите ще се надпреварват да го отразяват, но […]

Ромите и проблемът с “интеграцията”

11.02.2019 15:18Коментарите са изключени за Ромите и проблемът с “интеграцията”

Проблемът с ромите и в частност с отпадането на ромските деца от образователната система се задълбочава с всяка изминала година. Намаляването и застаряването на населението не само в България, но и в световен мащаб се отразява негативно върху икономическото състояние. Вниманието върху ромския проблем трябва да обхване цялостната общност. Това […]

Плевен бе домакин на конференция по проект „Толерантни заедно“

06.02.2019 17:25Коментарите са изключени за Плевен бе домакин на конференция по проект „Толерантни заедно“

На 5 февруари в хотел „Ростов“ в Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конференцията е част от кампаниите, свързани с интеграцията, преодоляването на негативните […]

Ромите и образованието, като начин за изразяване на индивидуалността

23.01.2019 14:09Коментарите са изключени за Ромите и образованието, като начин за изразяване на индивидуалността

Проблемът с отпадането на ромските деца от образователната система се задълбочава с всяка изминала година. Поради липсата на образование между ромите и останалите етноси се отваря огромна пропаст. Чрез образованието ромите могат да се интегрират в обществото, защото то ще постави основата на която да се изградят като пълноценни граждани […]