Post Tagged with: "Толерантни заедно"

Плевен бе домакин на конференция по проект „Толерантни заедно“

06.02.2019 17:25Коментарите са изключени за Плевен бе домакин на конференция по проект „Толерантни заедно“

На 5 февруари в хотел „Ростов“ в Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конференцията е част от кампаниите, свързани с интеграцията, преодоляването на негативните […]

Ромите и образованието, като начин за изразяване на индивидуалността

23.01.2019 14:09Коментарите са изключени за Ромите и образованието, като начин за изразяване на индивидуалността

Проблемът с отпадането на ромските деца от образователната система се задълбочава с всяка изминала година. Поради липсата на образование между ромите и останалите етноси се отваря огромна пропаст. Чрез образованието ромите могат да се интегрират в обществото, защото то ще постави основата на която да се изградят като пълноценни граждани […]

Постигане на толерантни отношения в мултикултурна среда чрез придобиване на обществени и граждански компетенции

23.12.2018 16:08Коментарите са изключени за Постигане на толерантни отношения в мултикултурна среда чрез придобиване на обществени и граждански компетенции

По проект „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО” с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., бяха проведени тренинги, занимания и беседи за придобиване на обществени и граждански компетенции за по-успешна интеграция на учениците от етническите малцинства и техните […]

Ромите и отразяването на социалния им статус в обществото

27.11.2018 13:58Коментарите са изключени за Ромите и отразяването на социалния им статус в обществото

Съществена е ролята на медиите за формиране на обществените нагласи. Те също имат вина, показвайки лоши примери, докато добрите оставят сякаш в “периферията” и едва ли не се считат за нещо “извънредно”, защото ако има престъпление свързано с човек от ромската общност, медиите ще се надпреварват да го отразяват, но […]

На форум в Плевен обсъдиха националните и местни политики за интеграция

19.10.2018 11:25Коментарите са изключени за На форум в Плевен обсъдиха националните и местни политики за интеграция

В арт залата на хотел „Ростов“ в Плевен се проведе форум по проект „Толерантни заедно“, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Форумът е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени […]

Ромите и проблемът с “интеграцията”

25.09.2018 10:12Коментарите са изключени за Ромите и проблемът с “интеграцията”

Проблемът с ромите и в частност с отпадането на ромските деца от образователната система се задълбочава с всяка изминала година. Намаляването и застаряването на населението не само в България, но и в световен мащаб се отразява негативно върху икономическото състояние. Вниманието върху ромския проблем трябва да обхване цялостната общност. Това […]

Четири зелени училища се проведоха по проект „Толерантни заедно“

30.08.2018 16:08Коментарите са изключени за Четири зелени училища се проведоха по проект „Толерантни заедно“

В периода от 16 юли до 10 август 2018г. се проведоха 4 зелени училище в Парк хотел Панорама гр. Трявна, по проект „Толерантни заедно“ – Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В […]