Post Tagged with: "тест"

Тест на Менса България ще се проведе в Плевен на 15 юни от 11,00 ч. в НУ „Патриарх Евтимий“

07.06.2019 12:15Коментарите са изключени за Тест на Менса България ще се проведе в Плевен на 15 юни от 11,00 ч. в НУ „Патриарх Евтимий“

Тест на Менса България ще се проведе в Плевен на 15 юни от 11,00 ч. в НУ „Патриарх Евтимий“. До теста се допускат пълнолетни лица. За лицата между 14 и 18 г. е необходимо присъствието на родител/настойник. Необходим е документ за самоличност. Допълнителна информация за записване може да получите в […]

Днес тестват сирените в Плевен

02.06.2019 8:00Коментарите са изключени за Днес тестват сирените в Плевен

С решение №211/31.05.1993 година на Министерския съвет 2 юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени. В тази връзка и в изпълнение на чл.34 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за […]

Тест за хранителна нетолерантност изследва индивидуалния отговор на организма към 90 храни!

16.05.2019 18:58Коментарите са изключени за Тест за хранителна нетолерантност изследва индивидуалния отговор на организма към 90 храни!

Д-р Михаела Нисторова е завършила Медицински университет Плевен през 2011г. През 2016г. придобива специалност „Клинична лаборатория“, Магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към МУ Плевен. В момента работи в Медицински център „Мед Консулт – Плевен“ . Занимава се с изследвания в областта на храненето и диететиката. С д-р Нисторова […]

Без паника: Тест със сиренната система ще се проведе в Плевен днес

01.04.2019 7:03Коментарите са изключени за Без паника: Тест със сиренната система ще се проведе в Плевен днес

В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година на […]

Днес в Плевен ще се проведе тест на сирените

01.10.2018 7:48Коментарите са изключени за Днес в Плевен ще се проведе тест на сирените

В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година на […]

Днес от 13 часа в Плевен ще се проведе тест със сиренна система

02.04.2018 7:43Коментарите са изключени за Днес от 13 часа в Плевен ще се проведе тест със сиренна система

В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година на […]

Тестват сирените днес в Плевен

02.10.2017 7:43Коментарите са изключени за Тестват сирените днес в Плевен

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012г. […]