Post Tagged with: "съдебен секретар"

Районен съд – Плевен обяви конкурс за трима съдебни секретари

21.02.2019 11:53Коментарите са изключени за Районен съд – Плевен обяви конкурс за трима съдебни секретари

Районен съд – Плевен обявява конкурс за длъжността „съдебен секретар”- 3 щатни бройки, при условията на чл.67, ал.1 КТ. Минимални изисквания към кандидатите: За длъжност „съдебен секретар” – средно образование Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото […]

Окръжен съд – Плевен приема документи за длъжността съдебен секретар

27.07.2017 9:59Коментарите са изключени за Окръжен съд – Плевен приема документи за длъжността съдебен секретар

Окръжен съд – Плевен обявява прием на документи за длъжността „съдебен секретар“ — 1 щатна бройка. Кандидатите следва да подадат документи за участие в конкурса от 31.07.2017 г. до 29.08.2017 г. включително, в Окръжен съд Плевен, ет.1, стая №117- административен секретар, телефон за връзка 064 892913. За повече информация на […]

Окръжен съд – Плевен обяви конкурс за съдебен секретар

13.02.2017 11:16Коментарите са изключени за Окръжен съд – Плевен обяви конкурс за съдебен секретар

Плевенският окръжен съд на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.135 от ПАС, чл.90, ал.1 от КТ и на основание заповед № РД- 35 от 09.02.2017г. на председателя на Окръжен съд гр.Плевен обявява КОНКУРС за длъжността “Съдебен секретар” – 2/две/щатни бройки. Документи могат да бъдат намерени и в web страницата на […]

Окръжен съд – Плевен обяви конкурс за съдебен секретар

03.11.2016 9:42Коментарите са изключени за Окръжен съд – Плевен обяви конкурс за съдебен секретар

Плевенският окръжен съд на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.135 от ПАС, чл.90, ал.1 от КТ и на основание заповед № РД- 117 от 14.10.2016г. на председателя на Окръжен съд гр.Плевен обявява конкурс за длъжността “Съдебен секретар” – 1/една/щатна бройка. Описание на длъжността: Съставя протоколи за откритите съдебни заседания; изпълнява […]

Конкурс за съдебен секретар обявиха в Окръжен съд – Плевен

10.05.2016 15:27Коментарите са изключени за Конкурс за съдебен секретар обявиха в Окръжен съд – Плевен

Плевенският окръжен съд на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.135 от ПАС, чл.90, ал.1 от КТ и на основание заповед № РД- 52 от 05.05.2016г. на председателя на Окръжен съд гр.Плевен  обявява конкурс за длъжността “Съдебен секретар”  – 2 /две/щатни бройки.    Кандидатите следва да подадат документите за участие в конкурса […]

Конкурс за съдебен секретар обяви Окръжен съд – Плевен

09.06.2015 11:170 коментара

Плевенският окръжен съд обявява конкурс за длъжността “Съдебен секретар” – една щатна бройка. Минималният размер на основната заплата е 482 лв., като изискванията към кандидатите са да бъдат пълнолетни, неосъждани или поставяни под запрещение. Минимална степен на образование – средно; отлични машинописни и компютърни умения; познания по общи деловодни техники, […]

Плевенският окръжен съд обяви конкурс за “Съдебен секретар” !

13.02.2015 12:440 коментара

Плевенският окръжен съд на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.135 от ПАС, чл.90, ал.1 от КТ и на основание заповед № РД-12 от 26.01.2015г. на председателя на Окръжен съд гр.Плевен обявява КОНКУРС за длъжността “Съдебен секретар” – 1 /една/щатна бройка. Описание на длъжността: Съставя протоколи за откритите съдебни заседания; изпълнява […]