Post Tagged with: "социални услуги"

Достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда обсъдиха на среща в Плевен

01.02.2024 16:08Коментарите са изключени за Достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда обсъдиха на среща в Плевен

Кръгла маса на тема „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“ събра в Плевен представители на институции, ангажирани с проблема. Дейността на Община Плевен в тази посока беше представена от заместник-кмета с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ Елина Димитрова, д-р […]

Ръководители на социални услуги в община Плевен проведоха работна среща с ресорния заместник-кмет

17.01.2024 16:46Коментарите са изключени за Ръководители на социални услуги в община Плевен проведоха работна среща с ресорния заместник-кмет

Ръководители на социални услуги в община Плевен проведоха първа работна среща със заместник-кмета с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ Елина Димитрова. По време на срещата бяха коментирани основни проблеми в дейностите и обсъдени възможностите за тяхното разрешаване. „В социалната сфера работят хора с големи сърца и души, затова – моето […]

Възобновява се дейността на фронтофиса по проекта на Община Плевен за реформиране на системата от социални услуги

05.12.2023 12:06Коментарите са изключени за Възобновява се дейността на фронтофиса по проекта на Община Плевен за реформиране на системата от социални услуги

Фронтофисът по проект BG05SFPR002-2.002-0095-C01 „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в община Плевен“, находящ се на бул. „Русе“ № 1, ет. 1, стая № 13 /сградата на Стоматологичната поликлиника/, възобновява дейността си. Работното време е от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., тел. 064/610 […]

Виолета Иеремиева обсъди Картата на социалните услуги с представители на Община Плевен

19.10.2023 17:13Коментарите са изключени за Виолета Иеремиева обсъди Картата на социалните услуги с представители на Община Плевен

Областният управител Виолета Иеремиева се срещна с експерти в сферата на здравеопазването и социалните дейности от Община Плевен. Във форума участва и Пламен Топалски – директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. На срещата бяха обсъдени социалните услуги на територията на общината, включени в предложението за Карта […]

Фронт офис за развитие и реформиране на капацитета в системата на социалните услуги отвори врати

14.06.2023 11:40Коментарите са изключени за Фронт офис за развитие и реформиране на капацитета в системата на социалните услуги отвори врати

Проект „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в община Плевен“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, реализира Община Плевен. Проектът е фокусиран върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на местната администрация, свързани с осъществяването на отговорностите […]

Подкрепа в домашна среда ще получат 133 лица с увреждания и възрастни хора от община Левски

10.01.2023 14:34Коментарите са изключени за Подкрепа в домашна среда ще получат 133 лица с увреждания и възрастни хора от община Левски

От 23.12.2022 г. община Левски e сключила административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. Продължителността на проекта е 13 месеца, стартира на 01.01.2023 г. и приключва на 01.02.2024 г. Териториално чрез услугата са обхванати […]

Събитие под мотото „С книжка в ръка – опознай света“ се проведе в Червен бряг

14.09.2020 16:30Коментарите са изключени за Събитие под мотото „С книжка в ръка – опознай света“ се проведе в Червен бряг

Днес в навечерието на новата учебна година, СОНИК СТАРТ и екипите на четирите управлявани социални услуги от град Червен бряг – Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Защитено жилище за лица […]