Post Tagged with: "РУО-Плевен"

РУО – Плевен с информация за предстоящите изпити на седмокласниците

05.06.2020 16:24Коментарите са изключени за РУО – Плевен с информация за предстоящите изпити на седмокласниците

През учебната 2019/2020 година изпитите от Национално външно оценяване за учениците от VII клас,  ще се проведат на: 15 юни 2020 година – по български език и литература; 17 юни 2020 година – по математика. Началото на изпитите е от 9,00 часа. Учениците се явяват  в сградата на училището, в […]

ДГ „Слънце“ – Левски е удостоена с високото звание eTwinning school

16:18Коментарите са изключени за ДГ „Слънце“ – Левски е удостоена с високото звание eTwinning school

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ както и на Националното звено за координация по дейност eTwinning за България, Център за развитие на човешките ресурси официално уведомява Регионално управление на образоването – Плевен за високата награда, с която ДГ „Слънце“ – Левски […]

1119 зрелостници са допуснати до втората задължителна матура днес в област Плевен

03.06.2020 7:27Коментарите са изключени за 1119 зрелостници са допуснати до втората задължителна матура днес в област Плевен

1119 зрелостници в област Плевен са допуснати до втората задължителна матура, която ще се проведе днес, информира Албена Тотева, началник на Регионално управление на образованието. Най-много дванадесетокласници са заявили, че искат да положат изпит по Биология и здравно образование – 374, следвани от тези по Английски език – 308, География […]

14 зрелостници се явиха днес на матура по желание в област Плевен

02.06.2020 15:53Коментарите са изключени за 14 зрелостници се явиха днес на матура по желание в област Плевен

14 зрелостници се явиха на днешната матура по желание и по избор на предмет в област Плевен. Тя не е задължителна за завършващите, но оценката от нея може да помогне за кандидастване в университет. Днес на изпит по испански език се е явил един зрелостник, по физика и астрономия – […]

1610 зрелостници се явиха на матурата по БЕЛ в област Плевен

01.06.2020 10:04Коментарите са изключени за 1610 зрелостници се явиха на матурата по БЕЛ в област Плевен

1610 зрелостници са се явили тази сутрин на първата задължителна матура по Български език и литература в област Плевен. Това информира Албена Тотева, началник на Регионално управление по образованието – Плевен. Общо допуснатите до държавни зрелостни изпити за сесията през юни са 1698 младежи като от тях 1665 са допуснати […]

РУО – Плевен с информация за приема на ученици със СОП в 8 клас

03.05.2020 10:10Коментарите са изключени за РУО – Плевен с информация за приема на ученици със СОП в 8 клас

Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми получават удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование/. Те продължават обучението си  в VIII клас, по профили и специалности от професии, след насочване от комисия, съобразно становище на Регионалния […]

РУО-Плевен с информация за приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания в 8 клас

29.04.2020 15:08Коментарите са изключени за РУО-Плевен с информация за приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания в 8 клас

Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Плевен е определена комисия за насочване на  ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /комисията/.  Учениците […]