Post Tagged with: "РЗОК Плевен"

187 644 736 лв. е изплатила РЗОК Плевен за болнична медицинска помощ през 2023 година

14.02.2024 10:41Коментарите са изключени за 187 644 736 лв. е изплатила РЗОК Плевен за болнична медицинска помощ през 2023 година

В края на 2023 г., Районна здравноосигурителна каса Плевен приключи успешно с изплащането на последните за годината суми за извършена и отчетена дейност на договорните си партньори за основна дейност, а също така и за работа в неблагоприятни условия. В годишен размер, здравноосигурителните плащания за дейност по оказване на медицинска, […]

Непотърсени европейски здравноосигурителни карти може да бъдат получени в РЗОК Плевен

04.09.2023 14:21Коментарите са изключени за Непотърсени европейски здравноосигурителни карти може да бъдат получени в РЗОК Плевен

Подадени в клоновете на банка дск и непотърсени от осигурените лица европейски здравноосигурителни карти /ЕЗОК/ могат да бъдат получени в административната сграда на РЗОК Плевен от днес. Гражданите, които са подали до 7 юли 2023 г. заявления за издаване на ЕЗОК в клонове на банка ДСК, но не са ги […]

От 1 юли НЗОК ще администрира процеса по отпускане и ремонт на помощни средства на хората с увреждания!

20.06.2022 15:38Коментарите са изключени за От 1 юли НЗОК ще администрира процеса по отпускане и ремонт на помощни средства на хората с увреждания!

Съгласно разпоредбата на чл.73, ал.1 от ЗХУ, хората с увреждания имат право на ПСПСМИ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди. Считано от 01.07.2022 г. РЗОК-Плевен /НЗОК/ поема администрирането и контрола на договорите с […]

Служители на РЗОК-Плевен спряха работа за час!

13.06.2022 13:09Коментарите са изключени за Служители на РЗОК-Плевен спряха работа за час!

Днес от 10,00 до 11,00 ч. служителите на РЗОК-Плевен спряха работа в рамките на предупредителна стачка в структурите на НЗОК организирана от КТ Подкрепа. Исканията на работещите са: „1. Да бъдат увеличени еднократно основните заплати на всички служители на НЗОК / РЗОК; Да бъдат осигурени минимум 200 щатни бройки за […]

РЗОК-Плевен проведе работна среща с болниците на територията на областта.

03.06.2022 12:22Коментарите са изключени за РЗОК-Плевен проведе работна среща с болниците на територията на областта.

По покана на директора на Райнна здравноосигурителна каса доц. д-р П. Стефанова д.м., на 2 юни 2022 г., се състоя работна среща с ръководствата на лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта. На срещата, преминала конструктивно, бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до новите моменти в подписания на 29.04.2022 […]

От днес се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК!

01.07.2021 11:27Коментарите са изключени за От днес се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК!

От днес, 1 юли 2021 г., стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба хартиената рецептурна книжка. Преустановява се заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК! Личните лекари и лекарите специалисти вече имат подсигурена възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги: – Да регистрират нова електронна рецептурна книжка […]

РЗОК – Плевен с уточнение за срока на работа с хартиени рецепти и достъпа до лекраствена терапия

11.05.2021 13:49Коментарите са изключени за РЗОК – Плевен с уточнение за срока на работа с хартиени рецепти и достъпа до лекраствена терапия

Във връзка с постъпили запитвания от пациенти за срока на работа с хартиени рецепти за отпускане на лекарствени продукти,  РЗОК – Плевен уведомява за следното: В бр. 37 от 07.05.2021 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. […]