Post Tagged with: "ремонт на улици"

Текат ремонти на улици в населените места на община Гулянци

20.12.2017 15:38Коментарите са изключени за Текат ремонти на улици в населените места на община Гулянци

Община Гулянци започна ремонт и настилане на улици във всички населени места. Извършва се доставка, разстилане и валиране на бял камък и  текущ ремонт на асфалтова настилка, включващ фрезоване, оформяне, почистване, наръсване с битумна емулсия, пласт асфалт, валиране и заливане на фуги на обща стойност 161 281.80 лева. В град […]

За над 1,6 млн. лева ще ремонтират 7 улици в Левски

17.11.2017 11:05Коментарите са изключени за За над 1,6 млн. лева ще ремонтират 7 улици в Левски

Както вече съобщихме кметът на община Левски Любка Александрова подписа договор по мярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период в Държавен фонд „Земеделие”на 14 ноември. Одобреният размер на инвестицията за ремонт на 7 улици в град Левски е 1 682 884 лв., информира кметът на […]

Община Левски с договор по ПРСР за ремонт на 7 улици

14.11.2017 16:02Коментарите са изключени за Община Левски с договор по ПРСР за ремонт на 7 улици

Днес в Държавен фонд „Земеделие” кметът Любка Александрова е подписала първия договор на община Левски по мярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период. Договорът осигурява финансиране за реконструкция и рехабилитация на 7 улици в град Левски: „Васил Априлов“, „Васил Левски“, „Цар Симеон“, „Сергей Румянцев“, […]

Община Левски подаде три проекта по Програмата за развитие на селските райони

05.10.2016 11:49Коментарите са изключени за Община Левски подаде три проекта по Програмата за развитие на селските райони

Община Левски подаде три, максимално разрешения брой  проектни предложения в определения срок , по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 […]

Започнаха текущите ремонти на уличната инфраструктура в Плевен

18.03.2016 15:23Коментарите са изключени за Започнаха текущите ремонти на уличната инфраструктура в Плевен

От началото на тази седмица общинската фирма „Инжстрой” ЕООД стартира текущите ремонти на уличната инфраструктура. Според предварително изготвения график с предимство ще се изкърпва уличната мрежа по линиите на масовия градски обществен транспорт, около училищата и детските заведения. Освен изкърпване на дупки дейностите включват ремонт на тротоарна настилка, почистване, ремонт […]