Post Tagged with: "ремонтиране на детски градини"

Приключва проектът на Община Плевен, по който ремонтираха детски градини, ясла и училища

22.05.2020 14:51Коментарите са изключени за Приключва проектът на Община Плевен, по който ремонтираха детски градини, ясла и училища

Община Плевен в качеството си на бенефициент по проект BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще […]