Post Tagged with: "реконструкция"

Разгледаха вариантите за реконструкция на пречиствателната станция

19.09.2013 18:010 коментара

На свое заседание Областният експертен съвет по устройство на територията обсъди внесения от Община Плевен идеен инвестиционен проект “Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, включващ обект: ”Реконструкция на Обща Пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”. Според специалистите съществуващото машинно оборудване с изключение […]