Post Tagged with: "реализация"

Регионален военноисторически музей – Плевен завърши успешно проект

19.11.2021 12:21Коментарите са изключени за Регионален военноисторически музей – Плевен завърши успешно проект

Успешно завърши изпълнението на проект „Основни мерки в консервацията свързани с опазване на движими културни ценности от Сбирка Д -„Архиви“, Научен архив I и II при Регионален военноисторически музей – Плевен са грижата за правилното съхраняване“. Постигнати са поставените цели на проекта: Чрез обновяване на архивните кутии с нови направени […]

Проект, свързан с електронните форми на дистанционно обучение, реализира успешно МУ – Плевен

28.09.2014 12:000 коментара

На 1 октомври, сряда, в зала 106 на Ректората ректорът на МУ – Плевен проф. д-р Славчо Томов, съвместно с екипа за управление на Проект „Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен“ ще дадат пресконференция за журналисти и представители на регионални и национални медии по повод успешното реализиране на […]

Община Гулянци приключва проект по ОПАК

22.08.2014 8:570 коментара

  ПРОЕКТ „Община Гулянци – ефективна администрация” BG051PO002/13/1.3-07, Договор № 13-13-166/26.11.2013г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На заключителна пресконференция, която ще се проведе на 25 август от 14,00 часа в сградата на Общината, ще бъде оповестен […]

Старейшина от ГЕРБ: Цифрите сами говорят кой е свършил повече за община Плевен

03.12.2013 15:433 коментара

Проекти на стойност 134.5 млн. лв., от които собствени за 130 млн., е реализирала Община Плевен за периода от 2007 до 2013 г., информира на вчерашната пресконференция на ГЕРБ общинският съветник Мартин Митев. От тях между 2007-2011 г. сумата е 25 млн. лв., докато за 2011-2013 г. – 105 млн. […]