Post Tagged with: "проект"

БАЛИЗ – Плевен приключи успешен проект, насочен към младежи с увреждания

10.07.2018 12:50Коментарите са изключени за БАЛИЗ – Плевен приключи успешен проект, насочен към младежи с увреждания

На заключителна информационна среща екипът на Сдружение „БАЛИЗ”-Плевен представи постигнати резултати  по  проект „ЗНАМ И МОГА – повишаване на информираността и превенция от попадане в здравни и социални рискове на младежи с интелектуални затруднения, чрез провеждане на интерактивни обучителни тренинги”. Проектната инициатива „ЗНАМ И МОГА”  е финансирана от TELUS, чрез […]

УМБАЛ – Плевен на второ място в страната с близо 500 практиканти по проект „Студентски практики“

05.07.2018 14:59Коментарите са изключени за УМБАЛ – Плевен на второ място в страната с близо 500 практиканти по проект „Студентски практики“

До средата на юли студентите и работодателите могат да се включат в проект „Студентски практики“ – Фаза 1. От практическо обучение могат да се възползват студентите от 48 висши училища в страната. То е в рамките на 240 часа и отнема средно около два месеца. Желаещите да участват трябва да […]

В РИМ – Плевен представиха камерна изложба „Играй и опознай своя роден край“

28.06.2018 14:13Коментарите са изключени за В РИМ – Плевен представиха камерна изложба „Играй и опознай своя роден край“

Във второ изложбено фоайе на Регионален исторически музей – Плевен беше представена камерна изложба „Играй и опознай своя роден край“ – по културен проект с финансовата подкрепа на Община Плевен. Тя е резултат от проведените тематични клубове в новосъздадения към РИМ – Плевен, кабинет. Чрез снимков и веществен материал е […]

Със символична първа копка започнаха строителните дейности по проекта за ремонт на 9 учебни заведения в Плевен

27.06.2018 14:34Коментарите са изключени за Със символична първа копка започнаха строителните дейности по проекта за ремонт на 9 учебни заведения в Плевен

Със символична първа копка на територията на ДГ „Щурче“ в Плевен официално бе поставено началото на строителните дейности по проекта „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”. Проектът се осъществява от Община Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – […]

Обновяват материалната база на Домашен социален патронаж – Долни Дъбник по проект

14:01Коментарите са изключени за Обновяват материалната база на Домашен социален патронаж – Долни Дъбник по проект

През пролетта на тази година Община Долни Дъбник кандидатства пред фонд “Социална закрила“ /ФСЗ/ към Министерството на труда и социалната политика, с проект „Подобряване на социалните услуги чрез изпълнение на СМР в съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в Домашен социален патронаж – гр. Долни Дъбник“. На заседание […]

„Алуком“ АД организира публично събитие по проект с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

26.06.2018 8:50Коментарите са изключени за „Алуком“ АД организира публично събитие по проект с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 28.06.2018 г. от 13:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01, с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на „АЛУКОМ“ АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на […]

„Алуком“ АД организира публично събитие по проект с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

7:01Коментарите са изключени за „Алуком“ АД организира публично събитие по проект с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 28.06.2018 г. от 11:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01, с наименование „Повишаване на иновационната активност в „АЛУКОМ“ АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”. Проектът се осъществява с […]