Post Tagged with: "проект"

Зелена светлина за кандидатстване с проекта за смяна на уредите на твърдо гориво в община Плевен

29.09.2023 11:42Коментарите са изключени за Зелена светлина за кандидатстване с проекта за смяна на уредите на твърдо гориво в община Плевен

         Община Плевен да кандидатства с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух” по приоритет 5 „Въздух” на Програма „Околна среда” 2021-2027, одобри Общинският съвет – Плевен, на заседание на 28 септември. Срокът […]

Проект на читалище ЛИК осигурява алтернативни възможности за личностно развитие на младите

28.09.2023 14:36Коментарите са изключени за Проект на читалище ЛИК осигурява алтернативни възможности за личностно развитие на младите

От месец юли 2023 г. започна изпълнението на новия младежки проект на читалище ЛИК – Плевен „Стъпка напред! – действие за личностно и социално развитие на младите хора“, № НПИМД-КО1-ОБЛ-021/2023, подкрепен от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона […]

Изграждане на амфитеатър и възстановка на антична улица предвижда ремонт в Регионалния исторически музей

11:16Коментарите са изключени за Изграждане на амфитеатър и възстановка на антична улица предвижда ремонт в Регионалния исторически музей

  Общинският съвет на Плевен даде съгласието си Община Плевен да извърши строителни дейности в Регионалния исторически музей и възложи на Главния архитект или оправомощено лице да извършат всички необходими правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията. Подготвеният инвестиционен проект за реновиране на дворното пространство […]

Историята оживя в античното селище Улпия Ескус – снимки

24.09.2023 12:36Коментарите са изключени за Историята оживя в античното селище Улпия Ескус – снимки

На 23 септември в римското селище Улпия Ескус край Гиген се проведе първият античен фестивал „УЛПИЯ ЕСКУС MMXXIII“, който е част от проектните дейности, осъществявани от Асоциация Terra Dacica, клон Букурещ и НПО Съвет по туризъм – Свищов по Програма Еразъм+ – Партньорства в малък мащаб „Европейско единство и наследство […]

Долни Дъбник отбеляза тържествено празничния 22 септември с концерт „Булеварда на талантите“ – снимки

23.09.2023 12:42Коментарите са изключени за Долни Дъбник отбеляза тържествено празничния 22 септември с концерт „Булеварда на талантите“ – снимки

Долни Дъбник отбеляза тържествено празничния 22 септември с концерт „БУЛЕВАРДА НА ТАЛАНТИТЕ“. Той е по проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Както вече Плевен за Плевен писа, НЧ „Илия Бешков 1898“ гр. Долни Дъбник изнесе забавен концерт „Булеварда на талантите“ във всяко населено място на община Долни […]

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД  кандидатства за сериозно финансиране за модернизация

21.09.2023 10:44Коментарите са изключени за УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД  кандидатства за сериозно финансиране за модернизация

УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен участва като партньор в концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион с индикативен бюджет 52 485 511 лева и срок за изпълнение 36 месеца.   Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ се базира на „Едно здраве“ […]

Над 9 млн. лева за зелена среда очаква Община Плевен

18.09.2023 16:35Коментарите са изключени за Над 9 млн. лева за зелена среда очаква Община Плевен

Над 9 млн. лева за зелена среда очаква Община Плевен по линия на Концепцията за реализиране „Стратегия „Единно здраве” за Северозападен регион Споразумение за партньорство за кандидатстване за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион”  подписаха днес в Медицинския университет […]