Post Tagged with: "проект"

С волейболен турнир в ОУ “Лазар Станев”– Плевен стартира проектът “Да си зависим не е яко, яко е да си независим!“

14.11.2018 11:19Коментарите са изключени за С волейболен турнир в ОУ “Лазар Станев”– Плевен стартира проектът “Да си зависим не е яко, яко е да си независим!“

В ОУ “Лазар Станев”– Плевен стартираха дейностите по проект “Да си зависим не е яко, яко е да си независим!“. Проектът е одобрен и се финансира от Общински съвет по наркотични вещества – Плевен и Община Плевен, след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи на тема „Превенция на зависимостите […]

В ОУ “Д-р Петър Берон“ стартираха дейностите по проект “Дерзай, мечтай, победи!“

13.11.2018 13:03Коментарите са изключени за В ОУ “Д-р Петър Берон“ стартираха дейностите по проект “Дерзай, мечтай, победи!“

На 08.11.2018 г. в ОУ “Д-р Петър Берон“ – Плевен стартираха дейностите по проект “Дерзай, мечтай, победи!“. Проектът е одобрен и се финансира от Общински съвет по наркотични вещества – Плевен и Община Плевен след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи на тема „Превенция на зависимостите сред децата и […]

Проучват възможностите за развитие на религиозен туризъм в Плевенско и още 5 области у нас

01.11.2018 16:16Коментарите са изключени за Проучват възможностите за развитие на религиозен туризъм в Плевенско и още 5 области у нас

В шест области от България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе и в три от Румъния – Долж, Мехединци и Олт започва проучване на възможностите за религиозен туризъм по проект от трансграничното сътрудничество между Румъния и България. Това съобщи на пресконференция в Регионалния пресклуб на БТА във […]

Днес представят напредъка по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

29.10.2018 8:07Коментарите са изключени за Днес представят напредъка по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

Днес ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване […]

Община Гулянци обяви конкурс за длъжността „Специалист активиране“ по Проект „Работа“

25.10.2018 15:37Коментарите са изключени за Община Гулянци обяви конкурс за длъжността „Специалист активиране“ по Проект „Работа“

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 44, ал. 2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация и писмо Изх.№20-00-723/29.05.2018 г. на Агенция по заетостта – София ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.028-0001 „РАБОТА“ НА ОПЕРАТИВНА […]

Малчугани от ДГ „Надежда“ – Плевен се потопиха във вълшебния свят на глината

24.10.2018 17:57Коментарите са изключени за Малчугани от ДГ „Надежда“ – Плевен се потопиха във вълшебния свят на глината

Децата от ПГ 6-годишни „Слънчо“ в ДГ „Надежда“ – Плевен днес пътуваха до гр. Червен бряг и посетиха Музей на открито, създаден по Проект „Пътят на глината“, съобщи директорът на градината Людмила Стефанова. Визитата стана факт, благодарение на Проект „Защо е път, ако не води към храма…“, реализиран от НЧ […]

На форум в Плевен обсъдиха националните и местни политики за интеграция

19.10.2018 11:25Коментарите са изключени за На форум в Плевен обсъдиха националните и местни политики за интеграция

В арт залата на хотел „Ростов“ в Плевен се проведе форум по проект „Толерантни заедно“, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Форумът е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени […]