Post Tagged with: "проект"

Община Плевен кани гражданите да участват в онлайн обсъждане за поемане на дългосрочен дълг

20.01.2022 11:42Коментарите са изключени за Община Плевен кани гражданите да участват в онлайн обсъждане за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Плевен организира обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от Фонд ФЛАГ. Средствата от Фонд ФЛАГ ще бъдат използвани за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението […]

По проект ще бъде благоустроена пешеходната зона в село Чомаковци

18.01.2022 15:10Коментарите са изключени за По проект ще бъде благоустроена пешеходната зона в село Чомаковци

В офиса на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст Червен бряг – Искър” днес бе подписан първият договор по Мярка 7.2, с бенефициент Община Червен бряг. Той е за изпълнението на Проект „Благоустрояване на пешеходна зона в с. Чомаковци”, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 158 873 лв. без […]

На 15 януари рожден ден празнува Уикипедия

15.01.2022 7:07Коментарите са изключени за На 15 януари рожден ден празнува Уикипедия

15 януари е приет за рожден ден на Уикипедия (Wikipedia) – многоезична, мрежово-базирана енциклопедия със свободно съдържание. Тя е динамичен продукт на сътрудничещи си доброволци от целия свят, позволяваща на всеки човек с достъп до Интернет да участва в редактирането й. Проектът започва на 15 януари 2001 г. като допълнение към Нюпедия, която се съставя от експерти. […]

Стартираха дейностите по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ДСП гр. Гулянци“

11.01.2022 14:39Коментарите са изключени за Стартираха дейностите по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ДСП гр. Гулянци“

  Община Гулянци изпълнява проект за оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци, съгласно договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към МТСП. Проектът е на стойност 32 203 лева, от които 28 982,70 лв. от републиканския бюджет по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж […]

Доставиха 14 нови електрически автобуси по проект на Община Плевен

17.12.2021 14:03Коментарите са изключени за Доставиха 14 нови електрически автобуси по проект на Община Плевен

  На 16.12.2021г. се проведе Официална церемония: Доставка на електрически автобуси по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Държавния бюджет на Република България. Общата […]

Екип от СУ „Крум Попов“ участва в онлайн мобилност по проектна програма Еразъм +  CONNECTING PEOPLE, съфинансиран от ЕС

06.12.2021 10:55Коментарите са изключени за Екип от СУ „Крум Попов“ участва в онлайн мобилност по проектна програма Еразъм +  CONNECTING PEOPLE, съфинансиран от ЕС

  Ученици и учители от СУ“Крум Попов“, град Левски участваха активно в онлайн мобилност по проектна програма Еразъм+ CONNECTING PEOPLE, съфинансиран от Европейския съюз. Проектът се реализира от 2019 г. Наложи се  удължаване във времето заради пандемичните условия и невъзможност за пътувания. Мобилността в Кавала, Гърция, се проведе неприсъствено, чрез […]

Регионален военноисторически музей – Плевен завърши успешно проект

19.11.2021 12:21Коментарите са изключени за Регионален военноисторически музей – Плевен завърши успешно проект

Успешно завърши изпълнението на проект „Основни мерки в консервацията свързани с опазване на движими културни ценности от Сбирка Д -„Архиви“, Научен архив I и II при Регионален военноисторически музей – Плевен са грижата за правилното съхраняване“. Постигнати са поставените цели на проекта: Чрез обновяване на архивните кутии с нови направени […]