Post Tagged with: "проект"

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

13.10.2021 7:28Коментарите са изключени за МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

П О К А Н А Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група […]

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

11.10.2021 8:06Коментарите са изключени за МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

П О К А Н А Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група […]

Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“

10.09.2021 18:16Коментарите са изключени за Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“

През изминалата седмица Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“ в рамките на програма „Европа за граждани“, Направление 2 – Мрежи от градове. Като бенефициент по проекта Община Кнежа посрещна по традиционен начин участници от 16 […]

Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник

14:37Коментарите са изключени за Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник

Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник. Това е поредният успешен проект за обновяване облика на града и Общината. Община Долни Дъбник кандидатства през януари месец тази година за финансиране ремонта на спортните площадки в двора на СУ […]

ДГ „Гергана“ приключи дейностите по проект „Утре започва от днес“

02.09.2021 16:26Коментарите са изключени за ДГ „Гергана“ приключи дейностите по проект „Утре започва от днес“

Екипът на ДГ „Гергана“ приключи дейностите по Проект „Утре започва от днес“, съфинансиран от Програма Еразъм+, който включваше и 8-дневна трансгранична мобилност в град Римини, Италия. Какво постигнахме с изпълнението на проекта? – повишихме компетентностите на участниците в сферата на предучилищното образование; – повишихме нивото на приобщаване и преподаване в […]

Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник изпълнява проект за транснационално сътрудничество по ПРСР 2014-2020 г.

9:42Коментарите са изключени за Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник изпълнява проект за транснационално сътрудничество по ПРСР 2014-2020 г.

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата […]

Областният управител посрещна делегати и членове на неправителствени организации от 17 държави

01.09.2021 17:43Коментарите са изключени за Областният управител посрещна делегати и членове на неправителствени организации от 17 държави

Днес Областна администрация-Плевен беше домакин на проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“. Това е проект на мрежа от градове, чиято основна цел е да търси разбиране, интеграция и създаване на нови перспективи чрез диалог и размисъл върху европейските граждани, помагайки за по-доброто разбиране на Европейския съюз […]