Post Tagged with: "проект"

МОСВ представи в Плевен проекта по разработване на новите планове за управление на риска от наводнения

07.07.2020 12:34Коментарите са изключени за МОСВ представи в Плевен проекта по разработване на новите планове за управление на риска от наводнения

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) представи в Плевен дейностите, които ще бъдат предприети във връзка с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г. Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и […]

Летни занимания в ДГ ,,Зора“ – Червен бряг

04.07.2020 8:37Коментарите са изключени за Летни занимания в ДГ ,,Зора“ – Червен бряг

От месец юни в Детска градина ,,Зора“ гр.Червен бряг се възобнови проектната дейност по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” на МОН . Общо 34 деца от уязвими групи усвояват книжовен български език чрез допълнителни форми на педагогическо взаимодействие ,игри , занимания, куклен театър и разнообразни и […]

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е партньор в международен проект за развитие на алтернативен туризъм

03.07.2020 11:00Коментарите са изключени за Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е партньор в международен проект за развитие на алтернативен туризъм

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е партньор по проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, (RAMSAT) по програма Interreg Europe. Това бе съобщено на пресконференция, която се състоя след проведена първа междурегионална работна среща, организирана от Сдружението под формата на онлайн уебинар. По време на уебинара бяха представени […]

Младежи от четири общини в област Плевен ще бъдат включени в проект „Академия за млади лидери“

01.07.2020 9:14Коментарите са изключени за Младежи от четири общини в област Плевен ще бъдат включени в проект „Академия за млади лидери“

На 30 юни 2020г. в Народно Читалище „Георги Парцалев-1901“, гр. Левски се проведе встъпителна пресконференция по проект „Академия за млади лидери“, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“на Министерство на младежта и спорта. На пресконференцията присъстваха различни заинтересовани страни, като голяма част от […]

Община Плевен ще кандидатства за външно финансиране с проект за подпомагане на образователния процес в центровете за настаняване от семеен тип

25.06.2020 14:52Коментарите са изключени за Община Плевен ще кандидатства за външно финансиране с проект за подпомагане на образователния процес в центровете за настаняване от семеен тип

Община Плевен да кандидатства с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен” за привличане на финансови средства по Фонд „Социална закрила”, се съгласиха днес общинските съветници. Предложението за това беше внесено във връзка с извънредната епидемична обстановка и ангажимента на Министерството […]

Детска градина „Калина“ работи по международен проект „Говореща геометрия“

24.06.2020 15:37Коментарите са изключени за Детска градина „Калина“ работи по международен проект „Говореща геометрия“

Е-twinning е общност на училища и детски градини в Европа, за сътрудничество между учители, ученици и родители. Детска градина „Калина“ за първи път работи по e-twinning проект. Автор и ръководител на проекта „Talking Geometry“ е Лили Русанова – учител на II „б“ група . В проекта участват учители от България, […]

Общински съветник стартира нов проект, посветен на спорта в Плевен

23.06.2020 16:54Коментарите са изключени за Общински съветник стартира нов проект, посветен на спорта в Плевен

Председателят на Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ в Общински съвет – Плевен Йордан Грижов стартира нов проект, който цели популяризирането на спорта в града. „СпортСмен“ има идеята да мотивира най-обикновения човек да започне да спортува. Вглъбени в монотонното ежедневие, ние забравяме да се грижим за себе си […]