Post Tagged with: "проект"

Община Пордим стартира голям проект. Започна изпълнението на първата стъпка от него…

15.06.2024 13:32Коментарите са изключени за Община Пордим стартира голям проект. Започна изпълнението на първата стъпка от него…

На 14 юни беше открита строителната площадка и дадена строителна линия и ниво за строеж “ Дере на река след горе стоящи язовири и мост от четвъртокласен път LOV 1065 до ОК 47 над река в село Борислав община Пордим“. Изпълнението на мостовото съоръжение по проекта е началото на един […]

По проект въвеждат мерки за енергийна ефективност в сградата на РДПБЗН-Плевен

12.06.2024 13:54Коментарите са изключени за По проект въвеждат мерки за енергийна ефективност в сградата на РДПБЗН-Плевен

Започна изпълнение на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на РДПБЗН-Плевен, финансиран от „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“. В рамките на одобрено предложение за изпълнение на инвестиции на интернет адрес https.app.eop.bg е публикувана обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Текущ ремонт […]

Продължава изпълнението на проект „Грижа в дома в община Плевен“

10:12Коментарите са изключени за Продължава изпълнението на проект „Грижа в дома в община Плевен“

Проект BG05SFPR002-2.001-0165-C02 „Грижа в дома в Община Плевен“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 се изпълнява от 01.04.2023 г. След подписано допълнително споразумение за продължение на проекта до 31.12.2024 г., общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова […]

По проект: Община Долни Дъбник ще закупи нов пътнически автомобил за социална услуга

30.05.2024 14:31Коментарите са изключени за По проект: Община Долни Дъбник ще закупи нов пътнически автомобил за социална услуга

Община Долни Дъбник ще реализира проект „Закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Долни Дъбник“. Община Долни Дъбник подписа договор  с Фонд „Социална закрила“ към  МТСП за финансиране на Проект „Закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на социалната услуга „Асистентска […]

Първа копка на голям и важен проект направиха днес в Кнежа

29.05.2024 14:23Коментарите са изключени за Първа копка на голям и важен проект направиха днес в Кнежа

Днес направихме първа копка по изпълнение на проекта „Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Кнежа“. Проектното предложение включва реконструкция на водопроводни участъци и клонове по следните улици в гр. Кнежа: ул. „Изгрев“; ул. „Скът“; ул. „Никола Вапцаров“; ул. „Вела Пеева“; ул. „Назъм Хикмет“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. […]

Възможностите за реализация на проект „Детска кухня“ в община Плевен обсъдиха на работна среща

11:17Коментарите са изключени за Възможностите за реализация на проект „Детска кухня“ в община Плевен обсъдиха на работна среща

Възможностите за реализация на проект „Детска кухня“ в община Плевен бяха обсъдени на втора работна среща по инициатива на заместник-кмета Елина Димитрова с ресор „Хуманитарни дейности“, с участието на началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“ при Община Плевен д-р Елза Пачева, директора на Детска кухня – Плевен Снежана Русинова, директора на […]

„Фестивал на науката“ в ДГ „Снежанка“ – Плевен /снимки/

22.05.2024 14:33Коментарите са изключени за „Фестивал на науката“ в ДГ „Снежанка“ – Плевен /снимки/

На 21 май дворът на детска градина “Снежанка” – Плевен се превърна в истинска научна лаборатория. С финалното събитие “Фестивал на науката” деца, екип и родители отбелязаха по забавен и интересен начин краят на иновативния проект “STEAMузика”, по който градината работи през настоящата учебна година. Проектът се осъществява по национална […]