Post Tagged with: "проекти"

Стартира Проект „МЛАДЕЖКИ ЛАБИРИНТ – застъпническа кампания за младежки инициативи“

01.06.2020 14:20Коментарите са изключени за Стартира Проект „МЛАДЕЖКИ ЛАБИРИНТ – застъпническа кампания за младежки инициативи“

Стартира Проект „МЛАДЕЖКИ ЛАБИРИНТ – застъпническа кампания за младежки инициативи“ НПМ-001-П2-ТО4/2020, Договор №25-00-7/21.05.2020 г. на Сдружение на селската младеж „ЗАЕДНО” гр. Плевен. Периодът на изпълнение е 01.05.2020 – 30.09.2020 г. Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта. Проектът ще се реализира на територията на община Левски, предвижда застъпническа […]

Три проекта за намаляване на бедността, за достъпа до социални и здравни услуги са подписани в Червен бряг

28.05.2020 13:04Коментарите са изключени за Три проекта за намаляване на бедността, за достъпа до социални и здравни услуги са подписани в Червен бряг

На 26.05.2020 г. бяха положени подписите под първите 3 договора за безвъзмездна финансова помощ за ОбщинаЧервен бряг, финансиран и чрез „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”. Трите проекта, получили  одобрение  за финансиране, са по процедура BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червенбряг – Искър, Мярка 6 „По-добър […]

ВВВУ „Георги Бенковски“ отличи ученически иновативни проекти по информатика и информационни технологии

27.01.2020 15:13Коментарите са изключени за ВВВУ „Георги Бенковски“ отличи ученически иновативни проекти по информатика и информационни технологии

Началникът/Ректорът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бриг. ген Юлиян Радойски и зам.-началникът по учебната и научна част подп. доц. д-р инж. Асен Маринов взеха участие в Двадесетата ученическа конференция, проведена в Плевен на 24 и 25 януари. Конференцията се организира от Ученически институт по математика и информатика /УчИМИ/ ежегодно с участието […]

Проекти на ученици от Плевенско допуснати до участие в конкурса „Посланици на здравето”

13.01.2020 9:47Коментарите са изключени за Проекти на ученици от Плевенско допуснати до участие в конкурса „Посланици на здравето”

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас са допуснати до участие в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г., иницииран в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. За товаинформират от Министерство на здравеопазването. Сред тях са и два […]

Съветници от ГЕРБ – Плевен коментираха две важни решения от последната сесия на местния парламент

23.12.2019 13:42Коментарите са изключени за Съветници от ГЕРБ – Плевен коментираха две важни решения от последната сесия на местния парламент

Петя Василева, Христослав Михайлов и Валентина Вълчанова, съветници от групата на ГЕРБ в местния парламент на Плевен, днес направиха коментар по две от взетите решения на последната сесия, проведена на 19 декември. Те обърнаха внимание на решенията за оптимизацията на структурата на общинската администрация и на увеличения кредит за проектите […]

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява процедура за прием на проектни предложения

18.12.2019 14:41Коментарите са изключени за Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява процедура за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”  ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата […]

Приключва една успешна година за НЧ “Зора-1990“ – село Победа

09.12.2019 12:12Коментарите са изключени за Приключва една успешна година за НЧ “Зора-1990“ – село Победа

Една успешна година приключва за НЧ “Зора-1990“ – село Победа, община Долна Митрополия. Наред с традиционната читалищна дейност, включваща инициативи за отбелязване на всички празници от културния календар на читалището, с удовлетворение екипът прави равносметка на изминалата 2019 г. и отчита два реализирани проекта. Първият проект ЛЯТНО АРТ СТУДИО „Рисувай, […]