Post Tagged with: "проекти"

Плевен ще кандидатства с две проектни предложения по „Красива България“

22.12.2021 12:06Коментарите са изключени за Плевен ще кандидатства с две проектни предложения по „Красива България“

Единодушно Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства за финансиране на ремонти за два общински обекта по проект „Красива България“ 2022 г. Проектните предложения са за ремонт на зала „Волейбол“ в областния град и проектиране и основен ремонт на дворното пространство и площадка за игра в Детска […]

Проекти с регионално и национално значение са сред акцентите в програмата на „Продължаваме Промяната“ за Плевенска област

05.11.2021 13:56Коментарите са изключени за Проекти с регионално и национално значение са сред акцентите в програмата на „Продължаваме Промяната“ за Плевенска област

Срещите с избирателите за пореден път потвърждават нашата убеденост в неизползвания потенциал на Плевенска област, категорични са кандидатите за народни представители от „Продължаваме Промяната“. Според тях, един от сериозните проекти, който би имал не само регионално, но и национално значение, е изграждането на модерна водноелектрическа централа край Никопол, с хидрокинетични […]

В ДГ „Слънце“ – град Левски работят успешно по проекти

20.10.2021 9:22Коментарите са изключени за В ДГ „Слънце“ – град Левски работят успешно по проекти

Въпреки трудните предизвикателства на времето, в което живеем и работим, педагогическият екип на ДГ „Слънце” – Левски търси и открива нови възможности за развитие. През 2021 г. се реализира проект „Детската градина – зелена, цветна и красива”, финансиран от ПУДОС, на стойност 5000 лв., чрез който двора на централната сграда […]

Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения

14.07.2021 12:54Коментарите са изключени за Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения

О Б Я В А за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ […]

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения по мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“

14.06.2021 12:52Коментарите са изключени за Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения по мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“  ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски […]

Два проекта на НАП отличени от Института по публична администрация

27.02.2021 8:12Коментарите са изключени за Два проекта на НАП отличени от Института по публична администрация

Два проекта за добри практики на Национална агенция за приходите бяха наградени в ежегодния конкурс на Института по публична администрация (ИПА), на официална церемония днес. Отличените инициативи на НАП са проекта „Усъвършенстване на лидерството чрез внедряване на подхода коучинг“ и кампанията „Заплата в плик“, които Агенцията проведе през изминалата година. […]

Община Долни Дъбник ще реализира два проекта за над 233 хил. лева

09.02.2021 9:18Коментарите са изключени за Община Долни Дъбник ще реализира два проекта за над 233 хил. лева

Община Долни Дъбник ще реализира още два проекта – „Ремонт на спортни площадки в двора на СУ „Христо Ботев“ и „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Долни Дъбник“ на обща стойност 233 799,20лв. С решение № 1/05.02.2021 г. Управителния съвет на Проект “Красива България“ е одобрено […]