Post Tagged with: "Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020"

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР

15.11.2022 17:00Коментарите са изключени за Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР

 Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР) се удължава до 23 декември 2022 г. Това стана със заповед на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР и заместник-министър на земеделието Георги Събев. Промените се отнасят за подмярка 7.2. „Инвестиции […]

Стартират още два приема на проектни предложения от общините на територията на селските райони

25.07.2022 17:55Коментарите са изключени за Стартират още два приема на проектни предложения от общините на територията на селските райони

Още две процедури за подбор на проектни предложения подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. бяха обявени днес, 25 юли 2022 г. Това са процедура № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ и № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, […]

Устойчивото развитие на селските райони е свързано с подобряване на инфраструктурата и научната дейност

21.06.2022 13:19Коментарите са изключени за Устойчивото развитие на селските райони е свързано с подобряване на инфраструктурата и научната дейност

Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е свързано с подобряване на съществуващата инфраструктура, качеството на предлаганите услуги за населението и научната дейност. Тази позиция изразиха заместник-министрите на земеделието Стефан Бурджев и Иван Христанов по време на форума „Развитието на зелените региони на България и индустриите за здравословен живот – възможности […]

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява процедура за прием на проектни предложения

18.12.2019 14:41Коментарите са изключени за Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява процедура за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”  ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата […]

Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

10.10.2019 17:08Коментарите са изключени за Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

Проектът „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Червен бряг“ е одобрен за изпълнение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги […]

Открита приемна за Програмата за развитие на селските райони ще се проведе днес в Пордим

01.07.2019 9:00Коментарите са изключени за Открита приемна за Програмата за развитие на селските райони ще се проведе днес в Пордим

Областен информационен център- Плевен организира открита среща-приемна в Пордим. Тя ще се проведе днес от 10,30 часа на площада пред Общината. Ще бъдат представени акцентите от предстоящите за откриване мерки през 2019 г. по Програмата за развитие на селските райони.

Община Долни Дъбник откри два нови строителни обектa, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

28.06.2019 16:18Коментарите са изключени за Община Долни Дъбник откри два нови строителни обектa, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

  ДОГОВОР № 15/07/2/0/00574/16.11.2017 Проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 1060 – КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ I-3 – С. КРУШОВИЦА – С. ПЕТЪРНИЦА (ПЪТ III-3005) ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 10+679,76”  И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 2061 ДОЛНИ ДЪБНИК – ГРАДИНА (ПЪТ III 3005) ОТ КМ 3+660 […]