Post Tagged with: "проверки"

725 обекта проверява през 2013 година РИОСВ-Плевен

28.02.2013 7:590 коментара

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще извършва и тази година контролна дейност, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите план. Той включва извършването на проверки на общо 725 обекта за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол, във връзка с действащата нормативна уредба по […]

Общината напомня да си почистим снега и висулките

13.12.2012 17:170 коментара

По повод падналия сняг, ниските температури и образувалите се висулки по покривите на сградите и ледена покривка по пешеходните пространства Община Плевен напомня, че съгласно чл. 15 от Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен, етажните собственици, домсъветите и гражданите се задължават да поддържат чистота в общите части на […]

215 водностопански обекта бяха проверени

12.12.2012 12:150 коментара

Междуведомствената комисия за проверка на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водностопански обекти (ПОВО), аварийното планиране и проводимостта на речните русла в област Плевен, назначена със заповед на областния управител, извърши есенна проверка, съгласно предварително утвърден график. Проверени бяха 215 обекта, в т.ч.: 39 язовира, 17 реки, 113 мостове, […]