Post Tagged with: "предложения"

Близо 2­­­­00 предложения за 14 февруари в Lidl

07.02.2023 17:54Коментарите са изключени за Близо 2­­­­00 предложения за 14 февруари в Lidl

Тематични изненади за празника с до 27% намаление и през Lidl Plus Близо 100 предложения за влюбените и още толкова качествени вина могат да намерят празнуващите Св. Валентин и Трифон Зарезан от тази седмица в Lidl.  Независимо кой от двата празника отбелязват, потребителите могат да се подготвят още в седмицата […]

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

06.02.2023 9:29Коментарите са изключени за Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.724 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и […]

Предложения за Културния календар на Община Плевен за 2023 г. ще се приемат до 30 октомври

03.10.2022 13:42Коментарите са изключени за Предложения за Културния календар на Община Плевен за 2023 г. ще се приемат до 30 октомври

В писмо до директорите на културни институти, председателите на творчески сдружения, НПО в областта на културата и председателите на читалища директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Плевен Стефка Григорова информира, че във връзка с изготвяне на проект за Културен календар за 2023 г.  срокът за представяне на предложения за […]

Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

12:08Коментарите са изключени за Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.314- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие […]

„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

11:49Коментарите са изключени за „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“  ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и […]

Общински съвет – Плевен заседава по 24 предложения в четвъртък

28.09.2022 12:37Коментарите са изключени за Общински съвет – Плевен заседава по 24 предложения в четвъртък

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в четвъртък – 29 септември, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 24 предложения, разгледани предварително на заседания и на постоянните комисии. Традиционно сесията на Общинския съвет ще се […]

Стартират приеми на проектни предложения за реконструкция на улици и за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради в селските райони

23.07.2022 16:53Коментарите са изключени за Стартират приеми на проектни предложения за реконструкция на улици и за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради в селските райони

На 22 юли 2022 г., Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви процедури чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ […]