Post Tagged with: "площад пордим"

Днес в 17.00 часа официално ще бъде открит обновеният площад на град Пордим!

11.05.2022 14:39Коментарите са изключени за Днес в 17.00 часа официално ще бъде открит обновеният площад на град Пордим!

Днес 11 май 2022 годита в 17.00 часа официално ще бъде открит обновения площад на град Пордим, който е част от Проект №: BG06RDNP001-7.001-0044-C01/22.05.2019 г.: „Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с.Вълчитрън, с.Каменец, с.Одърне и гр.Пордим“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички […]