Post Tagged with: "план"

2 септември 1877 г.: Приет е планът за Третата атака на Плевен

02.09.2021 7:15Коментарите са изключени за 2 септември 1877 г.: Приет е планът за Третата атака на Плевен

На днешната дата през 1877 г. Военният съвет, свикан от Главната квартира на руската армия в с. Пордим, Плевенско, приема плана за Третата атака на Плевен. В Пордим пристига и румънският княз Карол.

Приеха Общинския план за защита при бедствия

12.11.2020 10:38Коментарите са изключени за Приеха Общинския план за защита при бедствия

Единодушно с 34 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен прие Общинския план за защита при бедствия. Обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия, се уреждат от Закона за защита при бедствия, действащ понастоящем на територията на […]

Приеха Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

28.03.2019 12:28Коментарите са изключени за Приеха Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 година и решение за общински План за развитие на социалните услуги през 2020-а прие на днешното си заседание местният парламент. Съветниците разгледаха двата документа последователно, като първо бе представен отчетът. В справката за 2018-а година […]

Планът за приходи от местни налози в Плевен е изпълнен на 78% за деветмесечието

19.10.2017 9:23Коментарите са изключени за Планът за приходи от местни налози в Плевен е изпълнен на 78% за деветмесечието

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен отчита към 30 септември 2017 г. постъпления от администрирането на местни данъци и такси в размер на 18 307 000 лв. Изпълнението на плана за приходи по основните видове данъци и такса битови отпадъци към края на месец септември е, […]

Отчетоха Плана за развитие на социалните услуги в община Плевен за 2016-а и приеха нов за 2018-а

27.04.2017 11:27Коментарите са изключени за Отчетоха Плана за развитие на социалните услуги в община Плевен за 2016-а и приеха нов за 2018-а

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в общината за 2016 г. и нов за 2018-ата прие Общинският съвет на Плевен. В отчета за 2016-ата са изброени действащите социални услуги в общината, една от които е Домашният социален патронаж. Териториалният му обхват включва пет населени места – […]

Утвърдиха годишните програми за развитие на търговските дружества с общинско участие

03.04.2017 16:56Коментарите са изключени за Утвърдиха годишните програми за развитие на търговските дружества с общинско участие

Общински съвет – Плевен утвърди програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2017 година. На сесията съветниците изслушаха управителите на фирмите „Тролейбусен транспорт”, „Инжстрой”, „Паркстрой”, „Тибор”, „Дентален център І – Плевен”, „ДКЦ ІІ – Плевен”, „ДКЦ ІІІ – Плевен” и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина […]

Утвърден е планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2017-а

27.02.2017 9:32Коментарите са изключени за Утвърден е планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2017-а

Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен включва 583 обекти подлежащи на контрол и проверки от Инспекцията за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. След направения анализ на резултатите от контролната дейност, извършена през 2016 г. и предвид изискванията на екологичното законодателство са определени обектите или дейностите, в […]