Post Tagged with: "патронажна грижа"

Общински съвет – Плевен прие решение за закупуване на нова техника по проект за патронажна грижа

25.11.2021 12:16Коментарите са изключени за Общински съвет – Плевен прие решение за закупуване на нова техника по проект за патронажна грижа

Общински съвет – Плевен прие решение за закупуване на нова техника по  проект за патронажна грижа, изпълняван от Община Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  В тази връзка бе направена промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на […]

Стартира проектът „Патронажна грижа + в община Плевен“

02.11.2021 11:33Коментарите са изключени за Стартира проектът „Патронажна грижа + в община Плевен“

От 01 октомври 2021 г. Община Плевен започна реализацията на проект № BG05M9OP001-6.002-0192 „Патронажна грижа + в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-6.002-0192-C01, процедура  BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Приоритетна ос “Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и […]

Общинският съвет на Плевен даде съгласие по нов проект за патронажна грижа

24.06.2021 12:19Коментарите са изключени за Общинският съвет на Плевен даде съгласие по нов проект за патронажна грижа

С 38 гласа „за“, Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ по процедура за директно предоставяне па безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне […]

50 жители на община Кнежа ще бъдат включени по проект за патронажна грижа

02.04.2021 12:22Коментарите са изключени за 50 жители на община Кнежа ще бъдат включени по проект за патронажна грижа

Община Кнежа е получила одобрение за финансиране на проект „Патронажна грижа +” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Така съвсем скоро общо 50 жители на общината ще могат да се възползват от разнообразни социални, медицински, административни, битови услуги, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот. Услугите в […]

Стартираха дейностите по проект „Патронажна грижа+ в община Гулянци“

01.04.2021 16:52Коментарите са изключени за Стартираха дейностите по проект „Патронажна грижа+ в община Гулянци“

В условията на пандемия от COVID-19 сред основните ангажименти на Община Гулянци е да осигури помощ и грижа на хората от уязвими групи. През изминалите месеци тези дейности се осъществяваха по проектите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, 3 и 4”, които сега проект […]

Социална услуга ще е в помощ на самотни родители, възрастни и хора с увреждания в община Кнежа

23.04.2020 10:00Коментарите са изключени за Социална услуга ще е в помощ на самотни родители, възрастни и хора с увреждания в община Кнежа

Във връзка с превенция на разпространението на коронавируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19, е открита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Дейностите, които ще се предоставят са за подпомагане и осигуряване на достъп до услуги за преодоляване на последиците от коронавируса […]

Община Плевен ще проведе събеседване с одобрените кандидати по проекта за патронажна грижа

05.03.2020 11:44Коментарите са изключени за Община Плевен ще проведе събеседване с одобрените кандидати по проекта за патронажна грижа

  Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” ОБЩИНА ПЛЕВЕН […]