Post Tagged with: "патронажна грижа"

50 жители на община Кнежа ще бъдат включени по проект за патронажна грижа

02.04.2021 12:22Коментарите са изключени за 50 жители на община Кнежа ще бъдат включени по проект за патронажна грижа

Община Кнежа е получила одобрение за финансиране на проект „Патронажна грижа +” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Така съвсем скоро общо 50 жители на общината ще могат да се възползват от разнообразни социални, медицински, административни, битови услуги, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот. Услугите в […]

Стартираха дейностите по проект „Патронажна грижа+ в община Гулянци“

01.04.2021 16:52Коментарите са изключени за Стартираха дейностите по проект „Патронажна грижа+ в община Гулянци“

В условията на пандемия от COVID-19 сред основните ангажименти на Община Гулянци е да осигури помощ и грижа на хората от уязвими групи. През изминалите месеци тези дейности се осъществяваха по проектите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, 3 и 4”, които сега проект […]

Социална услуга ще е в помощ на самотни родители, възрастни и хора с увреждания в община Кнежа

23.04.2020 10:00Коментарите са изключени за Социална услуга ще е в помощ на самотни родители, възрастни и хора с увреждания в община Кнежа

Във връзка с превенция на разпространението на коронавируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19, е открита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Дейностите, които ще се предоставят са за подпомагане и осигуряване на достъп до услуги за преодоляване на последиците от коронавируса […]

Община Плевен ще проведе събеседване с одобрените кандидати по проекта за патронажна грижа

05.03.2020 11:44Коментарите са изключени за Община Плевен ще проведе събеседване с одобрените кандидати по проекта за патронажна грижа

  Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” ОБЩИНА ПЛЕВЕН […]

Над 50 човека от община Гулянци ще получават по проект почасови здравно-социални услуги в домашна среда

23.07.2019 14:18Коментарите са изключени за Над 50 човека от община Гулянци ще получават по проект почасови здравно-социални услуги в домашна среда

Община Гулянци стартира изпълнението на проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът цели подобряване качеството […]

80 възрастни и хора с увреждания от община Долна Митрополия ще получат патронажна грижа

04.07.2019 15:01Коментарите са изключени за 80 възрастни и хора с увреждания от община Долна Митрополия ще получат патронажна грижа

Община Долна Митрополия е бенефициент по проект “Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Стойността  на проекта е 226 185.90 лева със срок на изпълнение 17 месеца, считано от 10.05.2019 година. Целта е създаване на реална […]

Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания ще бъде предоставяна в община Плевен

02.07.2019 9:37Коментарите са изключени за Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания ще бъде предоставяна в община Плевен

Община Плевен подписа договор за финансиране изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен”, съобщи заместник-кметът с ресор „Проекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на […]