Post Tagged with: "отчет"

През 2023 г. в Районен съд Плевен са свършени 7342 граждански и 2596 наказателни дела

23.02.2024 15:00Коментарите са изключени за През 2023 г. в Районен съд Плевен са свършени 7342 граждански и 2596 наказателни дела

Днес, 23.02.2024 година от 10:30 часа в Районен съд – град Плевен се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2023 година. Специални гости на събранието бяха председателят на Окръжен съд – Плевен – съдия Весела Сахатчиева, заместник – председателите на Окръжен съд – Плевен – съдия Стефан […]

Общински съвет – Плевен прие отчет за състоянието на общинската собственост

15.02.2024 15:35Коментарите са изключени за Общински съвет – Плевен прие отчет за състоянието на общинската собственост

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. бе представен и приет на днешното заседание на Общински съвет – Плевен. Съветниците приеха отчета с 35 гласа „за“, 4 – „въздържал се“, „против“ – няма. Съгласно Закона за общинската […]

Главен комисар Живко Коцев в Плевен: Необходима е промяна в подхода към гражданите

25.01.2024 15:09Коментарите са изключени за Главен комисар Живко Коцев в Плевен: Необходима е промяна в подхода към гражданите

Главният секретар на МВР и неговият заместник присъстваха на годишния анализ на ОДМВР-Плевен Очевидно е, че имаме дефицити в професионалната подготовка, а от нейното качество зависи ефективността на работата ни, заяви категорично главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев пред състава на ОДМВР-Плевен. Той коментира, че целта, която ръководството […]

Командирът на 12-та авиационна база направи равносметка на изминалата година – снимки

16.01.2024 17:31Коментарите са изключени за Командирът на 12-та авиационна база направи равносметка на изминалата година – снимки

Днес в 12-та авиационна база се проведе годишен Анализ, на който бяха отчетени резултатите от подготовката, войсковия ред и дисциплина през 2023 година. Командирът на 12-та авиационна база – полковник Петър Банков направи обективна равносметка на извършената дейност през изминалата година и анализира резултатите от изпълнението на поставените задачи. „Събитията […]

МИГ Белене-Никопол успешно приключи 2023 година

20.12.2023 14:55Коментарите са изключени за МИГ Белене-Никопол успешно приключи 2023 година

През изминалата 2023 година екипът на МИГ Белене-Никопол успешно изпълни дейностите, заложени в програмата на Сдружението, по изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Проведени бяха няколко приеми по процедури за проектни предложения и бяха сключени административни договори и анекси към тях за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ […]

ОИЦ – Плевен отчете постигнатите резултати през последните две години

16.12.2023 8:08Коментарите са изключени за ОИЦ – Плевен отчете постигнатите резултати през последните две години

Екипът на ОИЦ – Плевен отчете пред представителите на медиите постигнатото в рамките на проект BG05SFOP001-4.007-0019-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от Областни информационни центрове ”, сключен между Община Плевен и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020“. От […]

Местният парламент прие отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

23.02.2023 12:02Коментарите са изключени за Местният парламент прие отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. бе представен на днешното заседание на Общински съвет – Плевен. Съветниците приеха отчета с 31 гласа „за“, 8 – „въздържал се“, „против“ – няма.   Съгласно Закона за общинската собственост […]