Post Tagged with: "отпадъци"

Събраха над тон отпадъци за рециклиране от язовирите Искър и Горни Дъбник

07.06.2022 15:33Коментарите са изключени за Събраха над тон отпадъци за рециклиране от язовирите Искър и Горни Дъбник

#Зеленодействие допринесе с над 2 тона риби за емблематични язовири в страната. Инициативата на Ариана за опазване на околната среда реализира почистване на повече от 1 тон отпадъци и зарибяване на 2 български язовира край София и Плевен Дългогодишната инициатива на бира Ариана реализира пролетно почистване и зарибяване на 2 […]

Община Левски изпълнява демонстрационен проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци“

27.04.2022 10:14Коментарите са изключени за Община Левски изпълнява демонстрационен проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци“

На 21.04.2022г. Община Левски проведе начална конференция във връзка с изпълнение на Административен договор за БФП №Д-34-3/04.02.2022 г., Проект №BG16M1OP002-2.009-0032 „Със знания за природата към нулеви отпадъци”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците, по приоритетна ос2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна […]

Нови съдове за разделно събиране на отпадъци поставят от днес в Плевен

28.01.2022 14:30Коментарите са изключени за Нови съдове за разделно събиране на отпадъци поставят от днес в Плевен

  Община Плевен подписа договор с предмет организиране на система за  разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки /хартия, пластмаса, стъкло, метал/, образувани от домакинства и обслужващите ги учреждения и фирми в жилищни райони, с „Еко партнърс България” АД – София. Това е най-новата организация по оползотворяване на […]

Децата на община Гулянци отправят своите послания в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

25.11.2021 10:49Коментарите са изключени за Децата на община Гулянци отправят своите послания в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

По повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците Община Гулянци проведе инициатива сред най-малките граждани под мотото „Събираме разделно – пазим и обичаме природата!“. На 22 и 23 ноември децата и учителите от подготвителните групи на детските градини и първите класове на СУ „Хр. Смирненски“ гр. Гулянци твориха, пяха, играха […]

РИОСВ – Плевен разпореди премахването на 9000 тона незаконно внесен италиански боклук

10.08.2021 8:52Коментарите са изключени за РИОСВ – Плевен разпореди премахването на 9000 тона незаконно внесен италиански боклук

На площадката за съхранение на отпадъци в Плевен са налични около 9000 тона неопасни отпадъци с код 19 12 12. Това са бали, в които над 90% са пластмасови отпадъци, останалото съдържание е примеси от текстил, хартия и дърво. Те са с произход Италия, получени са по нотификация IT 010861 […]

Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

05.11.2020 9:56Коментарите са изключени за Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

На 11.11.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа на площадката на старото депо в местността „Погледец“, ще бъде направена символична първа копка за стартиране на проект № BG16M1OP002-2.010-0003 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана […]

Дезинфекцират съдовете за отпадъци

22.07.2020 15:37Коментарите са изключени за Дезинфекцират съдовете за отпадъци

Дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци на територията на град Плевен започва от 23 юли 2020 г. Изпълнител на възложената от Община Плевен дейност е „FCC” ЕООД. Използва се специализиран автомобил, оборудван с устройство за измиване и дезинфекция. След изсипването на отпадъците от съда празният контейнер се вкарва в корпуса […]