Post Tagged with: "одобрен проект"

Предстои обновяване на част от уличното осветление в Кнежа

07.01.2021 14:24Коментарите са изключени за Предстои обновяване на част от уличното осветление в Кнежа

Проектът за обновяване на част от уличното осветление на територията на град Кнежа е получил одобрение, информира кметът на общината Илийчо Лачовски. Радостен е и фактът, че от 107 общини, Община Кнежа е сред 20-те, които спечелиха финансиране, добавя той. Дейностите ще се изпълняват съвместно с норвежкия партньор Executive Decision […]

ДГ „Гергана“ – Плевен с одобрен проект по програма „Еразъм+“

23.06.2020 9:12Коментарите са изключени за ДГ „Гергана“ – Плевен с одобрен проект по програма „Еразъм+“

Единственото проектно предложение в област Плевен, одобрено за финансиране по програма „Еразъм +“, е това на ДГ „Гергана“ – Плевен на тема „Утре започва от днес“. Част от екипа на детската градина ще има честта и удоволствието да участва в Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ и да обмени […]

Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

10.10.2019 17:08Коментарите са изключени за Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

Проектът „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Червен бряг“ е одобрен за изпълнение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги […]

ПГРТО – Плевен с одобрен проект от МОН, посветен на патриотичното възпитание

04.09.2019 8:47Коментарите са изключени за ПГРТО – Плевен с одобрен проект от МОН, посветен на патриотичното възпитание

ПГРТО – Плевен  получи одобрение на свой проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в музеите и […]

Одобрен е проектът за открит амфитеатър към НЧ „Георги Парцалев-1901” в Левски

26.09.2017 11:56Коментарите са изключени за Одобрен е проектът за открит амфитеатър към НЧ „Георги Парцалев-1901” в Левски

Вчера председателят на НЧ “Георги Парцалев -1901“ в  град  Левски, Силвия Йорданова  подписа договор в Държавен фонд Земеделие за одобрен проект на читалището за: „Открит амфитеатър към Народно читалище „Георги Парцалев – 1901“ гр. Левски “ в кв. 67, УПИ I град Левски. За това информират от Пресцентъра на Община […]

Проект на РИМ – Плевен одобрен за финансиране от Министерство на културата

07.07.2017 13:19Коментарите са изключени за Проект на РИМ – Плевен одобрен за финансиране от Министерство на културата

Министерството на културата публикува списъка с одобрените за частично финансиране проекти в областта на музеите и изобразителните изкуства за 2017 г. Подадени са 120 проекта от музеи, галерии и други културни организации. Предложени за финансиране и утвърдени от министъра на културата са 62 проекта. Финансирането е в размер на 350 000 […]