Post Tagged with: "общ устройствен план"

Окончателният проект на общия устройствен план на община Пордим влиза на сесия тази седмица

23.11.2020 11:39Коментарите са изключени за Окончателният проект на общия устройствен план на община Пордим влиза на сесия тази седмица

На 24.11.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Пордим. Предварителният дневен ред включва 7 точки като последната е за питания. Кметът Детелин Василев ще внесе за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим към 30.06.2020 год. Сред важните точки е одобряване на […]

Обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Пордим ще се проведе на 28 септември

28.08.2020 15:42Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Пордим ще се проведе на 28 септември

Обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Пордим, фаза окончателен проект, включващ Опорен план, Общ устройствен план, Схема на НТП, Схема – рискови територии, Схема – техническа инфраструктура, Схема – транспортна мрежа, Схема – вид собственост, Схема – категория на земеделската земя, Схема – класификация по площ на имотите […]

Проведе се обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Плевен

10.07.2019 15:29Коментарите са изключени за Проведе се обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Плевен

Доклад за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Плевен бе представен за обществено обсъждане в зала „Гена Димитрова”. Той е изготвен от ДЗЗД „ОУП Плевен- 2017” въз основа на договор с Община Плевен. Основните акценти в Доклада за екологична оценка на проекта бяха коментирани от […]

Мартин Митев: Проектът за Общ устройствен план на община Плевен предстои да бъде представен и в Общинския съвет

15.03.2018 10:43Коментарите са изключени за Мартин Митев: Проектът за Общ устройствен план на община Плевен предстои да бъде представен и в Общинския съвет

Проектът за Общ устройствен план на Община Плевен предстои да бъде представен и в Общински съвет – Плевен, това информира Председателят на местния парламент Мартин Митев след провелото се в сряда обществено обсъждане на документа. Той допълни, че влезлите в сила общи устройствени планове могат и да се изменят при […]

Представиха Общия устройствен план на община Плевен на обществено обсъждане

10:40Коментарите са изключени за Представиха Общия устройствен план на община Плевен на обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Общия устройствен план на община Плевен – фаза предварителен проект, се състоя в сряда /14 март/ в зала „Катя Попова“. На срещата присъстваха основно общински съветници, представители на общинска администрация, кметове на кметства на населените места в общината и представители на регионалната колегия на Камарата на архитектите. […]

Обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план се проведе в Червен бряг

06.03.2018 14:36Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план се проведе в Червен бряг

Обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план/ОУП/ на Община Червен бряг се проведе днес в Пенсионерски клуб гр.Червен бряг. Това съобщават от пресцентъра на Общината. Проектът е на разположение на заинтересованите лица в стая 204, етаж II-ри в сградата на Общинска администрация Червен бряг с адрес: ул.Антим I […]

Проведе се обществено обсъждане на проект на Общ устройствен план и доклад за Екологична оценка на община Искър

09.11.2017 14:43Коментарите са изключени за Проведе се обществено обсъждане на проект на Общ устройствен план и доклад за Екологична оценка на община Искър

Днес в Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“ град Искър, Зала 2 се проведе обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план община Искър и докладът за Екологичната оценка към него. При разработването на плана са засегнати демографските проблеми, съществуващото положение на изпълнената техническа инфраструктура, екологичната обстановка в района, […]