Post Tagged with: "община Левски"

Община Левски изпълнява демонстрационен проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци“

27.04.2022 10:14Коментарите са изключени за Община Левски изпълнява демонстрационен проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци“

На 21.04.2022г. Община Левски проведе начална конференция във връзка с изпълнение на Административен договор за БФП №Д-34-3/04.02.2022 г., Проект №BG16M1OP002-2.009-0032 „Със знания за природата към нулеви отпадъци”, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците, по приоритетна ос2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна […]

Ученици от СУ „Крум Попов”  участват в програма „Връстници обучават връстници„ на МКБППМН-Левски

21.04.2022 14:41Коментарите са изключени за Ученици от СУ „Крум Попов”  участват в програма „Връстници обучават връстници„ на МКБППМН-Левски

От началото на 2022г. в Община Левски се реализира проект „Превенция на рисковото поведение сред  учениците“ към програмата „Връстници обучават връстници”. Проекта е партньорски между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни -Левски и СУ „Крум Попов“ гр. Левски, в който взеха участие ученици от  IX […]

Училище, което създава общности, възпитава успешни ученици

18.04.2022 7:51Коментарите са изключени за Училище, което създава общности, възпитава успешни ученици

Срещата на шестокласниците с Вазовия роман „Под игото“ и по-специално с главата „Радини вълнения“ се превърна в провокация, давайки началото на дълъг разговор за смисъла и ролята на съвременните образователни институции и мястото им в обществения живот. В детските глави се зародиха редица въпроси, чиито отговори се оказаха трудни.   […]

Обучение на педагогически специалисти в град Левски за управление на конфликти

12.04.2022 14:08Коментарите са изключени за Обучение на педагогически специалисти в град Левски за управление на конфликти

На 7 и 8 април в Община Левски се проведе обучение на педагогически специалисти от общинските училища на тема „Управление на конфликти“. Обучението се финансира от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни- Левски и е част от Общинска програма за превенция и противодействие на насилие, […]

Седми Фолклорен Фестивал ”Гергьовски люлки” – в град Левски на 1-ви май

14:00Коментарите са изключени за Седми Фолклорен Фестивал ”Гергьовски люлки” – в град Левски на 1-ви май

Община Левски и  НЧ „Георги Парцалев -1901” организират ФФ „Гергьовски люлки” 2022г., който след кратко прекъсване поради пандемичната обстановка ще събере отново красотата и пъстротата на вековната българска традиция на 1-ви май, на площада в град Левски. Седмото издание на Фолклорен Фестивал ”Гергьовски люлки” има за цел да издири, съхрани […]

Плевен ще си сътрудничи с Община Левски в събирането на опасни битови отпадъци

31.03.2022 12:26Коментарите са изключени за Плевен ще си сътрудничи с Община Левски в събирането на опасни битови отпадъци

  Община Плевен ще се включи в организираната от Община Левски система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове. Решението за междуобщинското сътрудничество бе утвърдено днес от Общинския съвет на Плевен. При реализирането на проекта „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение […]

Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки” – 2022 – в град Левски на 1 май

28.03.2022 14:12Коментарите са изключени за Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки” – 2022 – в град Левски на 1 май

Община Левски и  НЧ „Георги Парцалев -1901” организират ежегодния ФФ „Гергьовски люлки”. Той има за цел да издири, съхрани и популяризира фолклорното ни наследство и в частност на северняшката фолклорна област, да стимулира културните и образовате­лни институции при работа с различни възрастови групи в областта на песента, танца и музиката. […]