Post Tagged with: "Община Искър"

В община Искър определиха секциите за гласуване на избиратели с увреждания

05.03.2021 13:38Коментарите са изключени за В община Искър определиха секциите за гласуване на избиратели с увреждания

В община Искър вече са определени избирателни секции, в които да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването по време на парламентарния вот на 4 април. Всички секции са достъпни и се намират на първи етаж. На тел. 06516/24-24 ще се получава информация и помощ за избирателите […]

Жителите на община Искър може да заявят електронни услуги за парламентарните избори

26.02.2021 13:43Коментарите са изключени за Жителите на община Искър може да заявят електронни услуги за парламентарните избори

Община Искър е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ. МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ на адрес: https://iskarbg.com/администрация/електронни-услуги Услугите са следните: 1. 910001 […]

Община Искър е присъединена към Единен портал за достъп до е-услуги

08.02.2021 14:05Коментарите са изключени за Община Искър е присъединена към Единен портал за достъп до е-услуги

Община Искър е присъединена към Единен портал за достъп до е-услуги (egov.bg). Община Искър, област Плевен е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 68 броя електронни форми за електронни административни услуги. МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ […]

Община Искър започна кампания по събиране на местните данъци и такси

19.01.2021 9:34Коментарите са изключени за Община Искър започна кампания по събиране на местните данъци и такси

Община Искър уведомява гражданите и фирмите, че започна кампания по събиране на местните данъци и такси за 2021 г. Заплащането на дължимите суми може да бъде извършено на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 31 октомври на годината, за която са дължими, а на предплатилите до […]

Общинската преброителна комисия в Искър проведе първо заседание

26.06.2020 13:29Коментарите са изключени за Общинската преброителна комисия в Искър проведе първо заседание

В заседателната зала на Община Искър на 18 юни се проведе първото заседание на Общинската преброителна комисия (ОПК). Общинската преброителна комисия е назначена със Заповед № РД-05-586/ 09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт. За това информират от местната управа в Искър. Комисията е 7-членна и съгласно Зaĸoнa зa […]

Стартира изпълнението на договор „ Грижи за достоен живот 5“

19.06.2020 13:11Коментарите са изключени за Стартира изпълнението на договор „ Грижи за достоен живот 5“

Стартира изпълнението на договор: BG05M9OP001-2.060-0001-C01 „Грижи за достоен живот 5“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, процедура BG05M9OP001-2.060 МИГ Карлуковски карст- Червен бряг- Искър, мярка 6 „ По –добър достъп до устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги чрез интегриран подход […]

Депутатът Стефан Бурджев дари предпазни шлемове, ръкавици и дезинфектанти на Община Искър

21.04.2020 10:18Коментарите са изключени за Депутатът Стефан Бурджев дари предпазни шлемове, ръкавици и дезинфектанти на Община Искър

Община Искър приема с признателност направеното дарение от г-н Стефан Бурджев – депутат от Коалиция „БСП за България“ във връзка с пандемията от Ковид-19. Дарението се изразява в предпазни шлемове, ръкавици за еднократна употреба и дезинфектанти на стойност 1400 лв. Предназначено е за работещите в Центъра за спешна медицинска помощ […]