Post Tagged with: "обществени възпитатели"

Удължават срока за набиране на кандидати за обществени възпитатели в Червен бряг

12.01.2018 15:20Коментарите са изключени за Удължават срока за набиране на кандидати за обществени възпитатели в Червен бряг

Общинската комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Червен бряг удължава срока за набиране кандидати за работа като обществени възпитатели. Изисквания: Завършено висше образование, специалност юрист, социолог, психолог, педагог. Опит и умение за работа с деца. Неосъждан. Да не участва в общности с асоциални насочености. […]