Post Tagged with: "ОбС-Плевен"

Мартин Митев: Очакванията на гражданите винаги са в пъти по-големи от финансовите възможности, които има Общината

14.08.2019 13:44Коментарите са изключени за Мартин Митев: Очакванията на гражданите винаги са в пъти по-големи от финансовите възможности, които има Общината

„Очакванията на гражданите винаги са в пъти по-големи от финансовите възможности на общината ни. Както неведнъж съм казвал – бюджетът, който приемаме, е реалният бюджет, стъпил на здравата основа на финансовите показатели от предходната година. Без популистки обещания за неща, които не сме в състояние да изпълним. Винаги се опитваме […]

Комисии в Общински съвет – Плевен обсъждат промени в две общински наредби

13.08.2019 11:19Коментарите са изключени за Комисии в Общински съвет – Плевен обсъждат промени в две общински наредби

Предложения за промени в две общински наредби влизат за обсъждане в постоянни комисии в Общински съвет – Плевен. Промените са в Наредба №26 за управлението и ползването на горски територии – общинска собственост и в Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината. „Измененията в Наредба №26 са […]

Избраха експерт-счетоводители за три от общинските фирми в Плевен

30.07.2019 11:33Коментарите са изключени за Избраха експерт-счетоводители за три от общинските фирми в Плевен

Общински съвет – Плевен, избра експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2019 година на три от търговските дружества, чийто собственик на капитала е Общината. Изборът е за фирмите „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. В изпълнение на решение от месец май тази година на местния парламент, […]

205 приети решения отчита Общински съвет – Плевен за първите 6 месеца на годината

10:25Коментарите са изключени за 205 приети решения отчита Общински съвет – Плевен за първите 6 месеца на годината

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. /включително/ Общински съвет – Плевен, е приел общо 205 решения. Обсъдените предложения в рамките на проведените шест заседания са 209, внесените питания за периода – 6. Отчетът за дейността на местния парламент за първите шест месеца на годината бе представен от неговия председател […]

Откриват процедура по ликвидация на „Дентален център І – Плевен

25.07.2019 12:53Коментарите са изключени за Откриват процедура по ликвидация на „Дентален център І – Плевен

Да бъде прекратена дейността на „Дентален център І – Плевен” и за общинското дружество да бъде открито производство по ликвидация, реши Общинският съвет на Плевен. Съветниците приеха решението с 26 гласа „за“, 8 гласуваха „въздържал се“. При обсъждане на предложението бяха посочени причините, налагащи предприемането на тази стъпка. С решение […]

Измениха годишната инвестиционна програма на Община Плевен

11:50Коментарите са изключени за Измениха годишната инвестиционна програма на Община Плевен

Общински съвет – Плевен, измени инвестиционна програма на Общината за 2019 година, като гласува извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите в нея. Промените бяха приети с подкрепата на 33 от общинските съветници. В залата бяха изложени и мотивите, които налагат това: Със свое решение от януари тази година местният […]

Общински съвет – Плевен заседава днес по 30 предложения

7:27Коментарите са изключени за Общински съвет – Плевен заседава днес по 30 предложения

По 30 предложения, две от които касаят промени в две от общинските наредби, ще заседава този месец Общински съвет – Плевен. Заседанието е днес, 25 юли, от 09.00 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Сесията ще започне с обсъждане на две от общинските наредби. Съветниците ще разгледат предложение […]