Post Tagged with: "наредба"

АС – Плевен отмени начина на формиране на таксите за детска градина

10.02.2017 11:56Коментарите са изключени за АС – Плевен отмени начина на формиране на таксите за детска градина

С Решение от 10.02.2017 г. по адм. дело № 830/2016 г. по описа на съда, Административен съд – Плевен отмени разпоредбата на чл.20, ал.1, т.3 от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с Решение № 877/19.12.2013 […]

Наредба вкарва в ред прокопаванията на терени общинска собственост в Плевен

22.12.2016 16:11Коментарите са изключени за Наредба вкарва в ред прокопаванията на терени общинска собственост в Плевен

Общинският съвет прие предложената от кмета Георг Спартански Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен. В мотивите си той посочи липсата досега на подзаконова уредба, уреждаща условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен с оглед подобряване […]

Председателят на ОбС-Плевен предлага изменение на Наредбата за обществения ред и сигурност

27.10.2016 13:01Коментарите са изключени за Председателят на ОбС-Плевен предлага изменение на Наредбата за обществения ред и сигурност

На страницата на Общински съвет – Плевен, в раздел „Проекти на документи“, е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен. Предложението е изготвено от председателя […]

По специална наредба ще се приемат малчугани в детските градини в община Левски

23.08.2016 9:43Коментарите са изключени за По специална наредба ще се приемат малчугани в детските градини в община Левски

Проект за Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Левски е публикувана за обсъждане на сайта на местната управа – www.oblevski.com. В проекта на документа е записано, че децата постъпват в детска градина на територията на община […]

Обсъждат промени в Наредбата за обществения ред в община Плевен

25.07.2016 16:26Коментарите са изключени за Обсъждат промени в Наредбата за обществения ред в община Плевен

Общинската комисия за обществен ред и сигурност се събира за заседание на 26 юли /вторник/ от 15,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Председател на Комисията е Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев. Дневният ред на заседанието включва обсъждане на няколко предложения, свързани с промени в действаща общинска […]

От тази седмица влиза в сила наредбата за шума в заведенията в Плевен

18.07.2016 16:07Коментарите са изключени за От тази седмица влиза в сила наредбата за шума в заведенията в Плевен

От тази седмица влиза в сила Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №14 за търговската дейност на територията на Община Плевен. Това съобщи днес кметът на Общината Георг Спартански. Предложението бе внесено на сесия на ОбС – Плевен именно от него, като то касае въвеждане на регламентирано издаване на […]

С наредба ограничават фиктивното записване на деца в детските градини в Плевен

12.07.2016 17:11Коментарите са изключени за С наредба ограничават фиктивното записване на деца в детските градини в Плевен

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини е внесъл за разглеждане в Общинския съвет кметът на Община Плевен Георг Спартански. В мотивите му е записано, че по този начин ще се покрие критерият за държавен образователен стандарт […]