Post Tagged with: "наредба"

Съветниците приеха промени в две общински наредби

29.06.2017 12:08Коментарите са изключени за Съветниците приеха промени в две общински наредби

Общински съвет – Плевен прие изменение и допълнение на две от общинските наредби. Точката бе под номер 4 в дневния ред на днешното редовно заседание. Промените са в Наредба № 4 за рекламната дейност на територията на община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми […]

По предварителен дневен ред от 28 точки заседава днес ОбС – Плевен

7:21Коментарите са изключени за По предварителен дневен ред от 28 точки заседава днес ОбС – Плевен

Двадесет и осем точки включва дневният ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе днес от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще разгледат предложение относно приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен. […]

Георг Спартански призова полицаите да положат усилия за спиране движението на каруци в Плевен

12.06.2017 16:50Коментарите са изключени за Георг Спартански призова полицаите да положат усилия за спиране движението на каруци в Плевен

„Това, което направи Общината за спиране на каруците в Плевен, е да приеме Наредба №3, в която се регламентира регистрацията на превозните средства по селата, боядисването им в жълт цвят, въвеждане на номерация с буквено и цифрово означение. Оттам нататък призивът ми към директора на Областната дирекция на МВР – […]

Приеха Наредба за гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения в община Плевен

24.02.2017 13:02Коментарите са изключени за Приеха Наредба за гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения в община Плевен

Общински съвет – Плевен прие Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен. Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение и са публична общинска собственост по силата на Закона за общинската собственост. На територията на […]

АС – Плевен отмени начина на формиране на таксите за детска градина

10.02.2017 11:56Коментарите са изключени за АС – Плевен отмени начина на формиране на таксите за детска градина

С Решение от 10.02.2017 г. по адм. дело № 830/2016 г. по описа на съда, Административен съд – Плевен отмени разпоредбата на чл.20, ал.1, т.3 от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с Решение № 877/19.12.2013 […]

Наредба вкарва в ред прокопаванията на терени общинска собственост в Плевен

22.12.2016 16:11Коментарите са изключени за Наредба вкарва в ред прокопаванията на терени общинска собственост в Плевен

Общинският съвет прие предложената от кмета Георг Спартански Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен. В мотивите си той посочи липсата досега на подзаконова уредба, уреждаща условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен с оглед подобряване […]

Председателят на ОбС-Плевен предлага изменение на Наредбата за обществения ред и сигурност

27.10.2016 13:01Коментарите са изключени за Председателят на ОбС-Плевен предлага изменение на Наредбата за обществения ред и сигурност

На страницата на Общински съвет – Плевен, в раздел „Проекти на документи“, е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен. Предложението е изготвено от председателя […]