Post Tagged with: "надлез на жк „Сторгозия“"

Община Плевен обнови пътен надлез за жк „Сторгозия“ и уличната мрежа в индустриалната си зона

02.12.2022 10:09Коментарите са изключени за Община Плевен обнови пътен надлез за жк „Сторгозия“ и уличната мрежа в индустриалната си зона

 Община Плевен приключи проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) от 10.07.2020г., осъществяващ се по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., […]

С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

01.12.2022 10:15Коментарите са изключени за С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи изпълнението на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“.  В рамките на заключителната пресконференция заместник-кметът с направление „Проекти и хуманитарни дейности“ –  г-н Стефан Милев обобщи всички изпълнени дейности и постигнати резултати по проект: „Осигуряване на устойчива […]

Община Плевен приключва проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

25.11.2022 7:46Коментарите са изключени за Община Плевен приключва проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

Община Плевен ще проведе на 29.11.2022 г. (вторник) от 11:30 часа  заключителна пресконференция в Заседателната зала на Община Плевен, ет. III и от 13:00 часа Официална церемония „Откриване на обект“, която ще се състои на обект: „Пътен надлез за жк „Сторгозия“ – гр. Плевен“. Събитията се реализират в рамките на […]