Post Tagged with: "миг пордим плевен"

Кметът на община Пордим кани на информационна среща за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен

23.06.2022 12:13Коментарите са изключени за Кметът на община Пордим кани на информационна среща за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен

Община Пордим ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен. Във връзка с това, кметът […]