Post Tagged with: "МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“"

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник прави допитване до гражданите във връзка със Стратегията за ВОМР

30.09.2021 7:21Коментарите са изключени за МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник прави допитване до гражданите във връзка със Стратегията за ВОМР

Уважаеми приятели от територията на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник, Започнахме работа по проучване и анализ на територията на МИГ на тема „Въздействие на Стратегията за Водено от общностите местно развитие върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на стратегията в общността“. Анализът есвързан с […]

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ще обучава местните лидери за възможности за финансиране

17.08.2021 13:28Коментарите са изключени за Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ще обучава местните лидери за възможности за финансиране

П О К А Н А  за участие в обучение за местни лидери свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия  – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на […]

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения по мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“

14.06.2021 12:52Коментарите са изключени за Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения по мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“  ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524- МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски […]