Post Tagged with: "МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“"

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник обявява прием на проектни предложения

24.07.2023 9:13Коментарите са изключени за МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник обявява прием на проектни предложения

                                                                                          СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА […]

НЧ „Георги Сава Раковски-1927“ село Гостиля приключи изпълнение на проект „Популяризиране на нематериалното културно наследство на банатските българи в село Гостиля“

21.06.2023 10:32Коментарите са изключени за НЧ „Георги Сава Раковски-1927“ село Гостиля приключи изпълнение на проект „Популяризиране на нематериалното културно наследство на банатските българи в село Гостиля“

  На 17 юни, в село Гостиля, се проведе „Празник на традициите, обичаите и храната на банатските българи“ по проект на НЧ „Г. С. Раковски-1927“ „Популяризиране на нематериалното културно наследство на банатските българи в село Гостиля“, който се финансира по процедура BG06RDNP001-19.457 на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по […]

Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

19.12.2022 8:24Коментарите са изключени за Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”   ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове […]

Успешно изпълнен Транснационален проект на МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

14.03.2022 9:19Коментарите са изключени за Успешно изпълнен Транснационален проект на МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

Успешно приключи проект „Подготвителен транснационален проект на тема: „Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или съз­даване на марка за местни продукти от територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”, Административен договор № РД50-88/28.07.2021 г., сключен между Управляващия орган на Програмата за развитие […]

Изготвена е междинна оценка на Стратегията за Водено от общностите местно развитиена СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“

10.11.2021 9:25Коментарите са изключени за Изготвена е междинна оценка на Стратегията за Водено от общностите местно развитиена СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“

В края на месец октомври тази година беше завършена междинна оценка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за изпълнение на задълженията на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Оценката има за цел да се извърши мониторинг на изпълнението на Стратегията за ВОМР,при […]

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ подписа допълнително споразумение № РД 50-26/26.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР

08.11.2021 9:45Коментарите са изключени за СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ подписа допълнително споразумение № РД 50-26/26.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР

На 26 октомври 2021 година председателят на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ г-н Петър Петров подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-26/05.04.2018 г. Чрез него се предоставят средства в размер над 900 000 лева, […]

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

13.10.2021 7:28Коментарите са изключени за МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

П О К А Н А Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група […]