Post Tagged with: "местообитания"

Защитени зони предстои да бъдат обявени на територията на РИОСВ – Плевен

04.12.2020 12:59Коментарите са изключени за Защитени зони предстои да бъдат обявени на територията на РИОСВ – Плевен

Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са изготвени в Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Ето за кои защитени местности става […]