Post Tagged with: "местни данъци и такси"

Касите за местни данъци и такси на Община Червен бряг няма да работят утре

30.12.2021 9:09Коментарите са изключени за Касите за местни данъци и такси на Община Червен бряг няма да работят утре

Kасите в отдел „Администриране на местните данъци и такси“ ще се приемат плащания до 17:00 ч. днес, уведомяват от Община Червен бряг. Утре и на 04.01.2022 г., поради извършване на годишно приключване на касите няма да се приемат плащания. Данъчни декларации и заявления ще се приемат без да се обработват […]

Размерът на местните данъци и такси в община Гулянци е без промяна, кампанията започна

02.02.2021 14:03Коментарите са изключени за Размерът на местните данъци и такси в община Гулянци е без промяна, кампанията започна

Отдел „Местни приходи” при Община Гулянци уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимия данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъка върху превозните средства и другите данъци и такси по ЗМДТ, както за минали години, така и за настоящата 2021 година. Размерът на налозите е без промяна. Гражданите, които предплатят […]

Община Червен бряг стартира кампанията по плащане на местни данъци и такси

26.01.2021 13:23Коментарите са изключени за Община Червен бряг стартира кампанията по плащане на местни данъци и такси

Община Червен бряг, отдел „Администриране на местните данъци и такси“ съобщава на всички собственици на недвижими имоти и превозни средства, че от 25.01.2021 г. стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Срокове за плащане: – Първа вноска до 30.06.2021 г.; […]

Община Искър започна кампания по събиране на местните данъци и такси

19.01.2021 9:34Коментарите са изключени за Община Искър започна кампания по събиране на местните данъци и такси

Община Искър уведомява гражданите и фирмите, че започна кампания по събиране на местните данъци и такси за 2021 г. Заплащането на дължимите суми може да бъде извършено на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 31 октомври на годината, за която са дължими, а на предплатилите до […]

Плащания на местни данъци и такси в Плевен ще се приемат до 15,45 часа на 30 декември

29.12.2020 14:27Коментарите са изключени за Плащания на местни данъци и такси в Плевен ще се приемат до 15,45 часа на 30 декември

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ към Община Плевен напомня как ще работи в последните дни на годината. Поради приключване на финансовата година и на основание Указание на Дирекция „Държавно съкровище”, дадени с ДДС №08/25.11.2020 год., до 29 декември вкл. ще се приемат касови, интернет плащания и плащания чрез ПОС […]

Без Панаирни дни тази година в Гулянци, облекчения за наемателите на общински имоти

22.04.2020 15:52Коментарите са изключени за Без Панаирни дни тази година в Гулянци, облекчения за наемателите на общински имоти

На 15 април Общински съвет – Гулянци заседава за първи път в извънредно положение. Местният парламент се събра при изключителни мерки за безопасност и спазвайки всички противоепидемични разпоредби, за да вземе важни решения за жителите на община Гулянци. На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, […]

Община Червен бряг с нова банкова сметка за плащане на местни данъци и такси

31.03.2020 15:51Коментарите са изключени за Община Червен бряг с нова банкова сметка за плащане на местни данъци и такси

Община Червен бряг закрива съществуващата сметка за събиране на местни данъци и такса битови отпадъци с IBAN: BG16TTBB9400 8427786025, BIC: TTBB BG22 в „ЕКСПРЕСБАНК” клон Червен бряг. Считано от 01.04.2020 г. новата сметка на Община Червен бряг, по която ще се плащат задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци […]