Post Tagged with: "лични карти"

ОДМВР – Плевен отново напомня сроковете за подмяна на документите за самоличност

23.02.2021 9:43Коментарите са изключени за ОДМВР – Плевен отново напомня сроковете за подмяна на документите за самоличност

Считано от 01.02.2021 година всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на […]

ОДМВР-Плевен: Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича на 31 януари, е удължен

19.01.2021 9:03Коментарите са изключени за ОДМВР-Плевен: Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича на 31 януари, е удължен

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното: Срокът на валидност на личните карти и паспортите, […]

От юни до декември е най-големият брой на изтичащи лични карти на жители в област Плевен

04.06.2020 9:47Коментарите са изключени за От юни до декември е най-големият брой на изтичащи лични карти на жители в област Плевен

През 2020 година и 2021 година в звената на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на областта. Най-голям брой изтичащи лични карти през 2020 г. има през месеците от юни […]

За избягване струпването на големи групи граждани има промени в звената за административно обслужване на МВР

26.03.2020 9:06Коментарите са изключени за За избягване струпването на големи групи граждани има промени в звената за административно обслужване на МВР

В Държавен вестник бр.28, от 24 март 2020 година, е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно […]

В ОДМВР-Плевен има организация за предсрочната подмяна на документите за самоличност

10.01.2020 9:13Коментарите са изключени за В ОДМВР-Плевен има организация за предсрочната подмяна на документите за самоличност

През 2020 година изтича валидността на голям брой български лични документи. За да се постигне по-равномерно натоварване на звената БДС и с цел предотвратяване образуване на големи опашки, в ОДМВР-Плевен е създадена организация за предсрочната подмяна на документите за самоличност. Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен, […]