Post Tagged with: "„Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“"

Битовото отопление и транспортът са най-големите замърсители на въздуха в Плевен

24.02.2021 14:54Коментарите са изключени за Битовото отопление и транспортът са най-големите замърсители на въздуха в Плевен

Битовото отопление на дърва и въглища, и транспорта са най-големите замърсители на въздуха в Плевен. Това стана ясно днес на заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“, по Договор за предоставяне […]

Приета е Комплексната програма за качеството на въздуха в периода 2021-2025 г. на община Плевен

28.01.2021 10:24Коментарите са изключени за Приета е Комплексната програма за качеството на въздуха в периода 2021-2025 г. на община Плевен

  Общински съвет – Плевен прие Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен. Програма е по показатели фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди, основната й цел е планиране на мерки за подобряване качеството на въздуха на местно ниво, информират от […]

Комплексна програма за качеството на въздуха в община Плевен обсъждат в местния парламент

18.01.2021 11:41Коментарите са изключени за Комплексна програма за качеството на въздуха в община Плевен обсъждат в местния парламент

  Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен, влиза за обсъждане в Общинския съвет. Документът ще бъде разгледан първо в Постоянната комисия по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, гласи резолюция на председателя на местния парламент Мартин Митев. Това информират […]

Представиха предварителния вариант на комплексната програма за качеството на атмосферния въздух в Плевен

02.10.2020 12:17Коментарите са изключени за Представиха предварителния вариант на комплексната програма за качеството на атмосферния въздух в Плевен

Обществено обсъждане на Предварителния вариант на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ се проведе на 30 септември. Стратегическият документ се разработва от ДЗЗД „КАВ Плевен” въз основа на сключен Договор № ИРО-2462 от 12.02.2020 г., финансиран от Оперативна програма „Околна среда” […]

Обществено объждане на комплексна програма за качество на атмосферния въздух ще се проведе днес в Плевен

30.09.2020 7:41Коментарите са изключени за Обществено объждане на комплексна програма за качество на атмосферния въздух ще се проведе днес в Плевен

Община Плевен уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че на основание чл. 36 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух е осигурен обществен достъп до изготвения предварителен вариант на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ чрез публикуването […]