Post Tagged with: "информационна среща"

Кметът на община Пордим кани на информационна среща за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен

23.06.2022 12:13Коментарите са изключени за Кметът на община Пордим кани на информационна среща за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен

Община Пордим ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Пордим – Плевен. Във връзка с това, кметът […]

Информационна среща между работодатели и безработни ще се проведе в Кнежа

25.02.2020 16:28Коментарите са изключени за Информационна среща между работодатели и безработни ще се проведе в Кнежа

Информационна среща между работодатели и безработни лица от община Кнежа, организирана съвместно с Дирекция „Бюро по труда и Общината, ще се проведе на 28.02.2020 г. /петък/ от 10:00 часа в ресторант „Хибрид”. Целта на срещата е да се представи актуалната ситуация на трудовия пазар, възможностите и условията за кандидатстване и […]

НУ „Христо Ботев“ – Плевен беше домакин на информационна среща, организирана от Американски колеж – София

15.11.2019 11:13Коментарите са изключени за НУ „Христо Ботев“ – Плевен беше домакин на информационна среща, организирана от Американски колеж – София

На 13 ноември  НУ „Христо Ботев“ – Плевен беше домакин на информационна среща, организирана от Американски колеж – София. Представители на Американския колеж бяха Сара Скагс-Димитрова – директор прием, Моли О`Кийф – преподавател по английски език, Мариела Илиева – директор събития и Иво Котев – администрация. Те представиха пред учители, […]

Американският колеж в София организира информационна среща в Плевен за приема след 7 клас

11.11.2019 10:15Коментарите са изключени за Американският колеж в София организира информационна среща в Плевен за приема след 7 клас

Американският колеж в София кани всички кандидат-гимназисти от Плевен и региона, както и техните семейства на информационна среща за училището на 13 ноември от 18:00 в Начално училище „Христо Ботев“, ул. „Парашкев Цветков“ 35. Събитието е отворено за всички желаещи, но изисква предварителна онлайн регистрация в сайта на училището: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevMk3TdqSnYahjniBH8L6NlT48CWLBfs7gYh6y QlJTlSGX5g/viewform?usp=sf_link По време […]

„Заедно в час“ търси учители за област Плевен, организира информационна среща

26.02.2019 17:03Коментарите са изключени за „Заедно в час“ търси учители за област Плевен, организира информационна среща

Информационна среща „Ти си ключът за Плевен“ организира на 5 март  от 18:30 часа в ЦПЛР – ЦУТНТ, Плевен, на ул. Дойран 79 Фондация „Заедно в час“. Това е организация, която търси, подбира, обучава и подкрепя хора от различни професионални сфери, които искат да работят като учители за период от най-малко две […]

В Искър се проведе заключителна информационна среща по Проект „Приятели“

25.10.2018 14:00Коментарите са изключени за В Искър се проведе заключителна информационна среща по Проект „Приятели“

На 24.10.2018г. от 10.30ч. в Зала 2 на НЧ „Ламби Кандев-1893“ гр. Искър се проведе Заключителна информационна среща по Проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на която бяха представени резултите от проекта пред […]

ОИЦ – Плевен организира информационна среща в Гулянци

03.04.2018 14:48Коментарите са изключени за ОИЦ – Плевен организира информационна среща в Гулянци

Областен информационен център – Плевен кани всички заинтересовани лица на информационната среща/открита приемна на 4 април 2018 г. от 10:30 часа, на площада пред сградата на Община Гулянци. Ще бъдат представени акцентите от предстоящите за отваряне през 2018г. мерки по Програмата за развитие на селските райони, ОПИК и ОПРЧР.