Post Tagged with: "изпълнение"

Стартира изпълнението на договор „ Грижи за достоен живот 5“

19.06.2020 13:11Коментарите са изключени за Стартира изпълнението на договор „ Грижи за достоен живот 5“

Стартира изпълнението на договор: BG05M9OP001-2.060-0001-C01 „Грижи за достоен живот 5“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, процедура BG05M9OP001-2.060 МИГ Карлуковски карст- Червен бряг- Искър, мярка 6 „ По –добър достъп до устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги чрез интегриран подход […]

В Искър ще се проведе публично обсъждане на изпълнението на бюджета за 2018 г.

16.07.2019 10:54Коментарите са изключени за В Искър ще се проведе публично обсъждане на изпълнението на бюджета за 2018 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет-Искър – г-н Любомир Йолов отправя покана към всички граждани и заинтересовани лица за публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2018 г. То ще се проведе на 22.07.2019 г. (понеделник) от 10.00 часа в заседателната […]

Отчета за изпълнение на Бюджет 2016 на Община Гулянци обсъждат днес

23.08.2017 7:43Коментарите са изключени за Отчета за изпълнение на Бюджет 2016 на Община Гулянци обсъждат днес

Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2016 г. ще се проведе днес23 съобщават от местната администрация. Обсъждането е от 16:00 часа в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/.

Мартин Митев: Няма драстични отклонения в изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие

30.08.2016 14:52Коментарите са изключени за Мартин Митев: Няма драстични отклонения в изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие

Общо 75,95% е изпълнението на данъчните приходи на Община Плевен към 30 юни тази година. При годишен план в тази част от 14 210 000 лв., отчетеното изпълнение е съответно 10 792 630 лв., което представлява 31,51 на сто от изпълнението на всички приходи. Това става ясно от информацията за […]

НАП – Плевен е събрала с 9,4 милиона повече от планираното за 2013-а

30.01.2014 15:320 коментара

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от офиса на НАП – Плевен за 2013 г., са с 9,4 млн. лв. повече от планираното. Това съобщи на пресконференция днес вр.и.д. директор на НАП в нашия град Цветомила Потурлиева. Годишният план е изпълнен на 105,7% и е по-висок с 3,2 пункта […]